Geen overeenkomst = geen afspraak

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 10 november 2023 leestijd

Afspraak is niet altijd afspraak

In de mediationovereenkomst is doorgaans opgenomen dat de deelnemers pas gebonden zijn aan afspraken voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Ook in het MfN-reglement is opgenomen dat eventuele afspraken niet bindend zijn tenzij is voldaan aan de vormvereiste. Hoe zit dit nu?

Mediation is vrijblijvend

Tijdens een mediationtraject wordt gezocht naar een voor alle deelnemers aanvaardbare uitkomst voor het geschil. In deze zoektocht wordt geëxploreerd. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen, worden de deelnemers door de mediator uitgenodigd om zoveel mogelijk oplossingen aan te dragen.

Onderhandelen over het sluiten van een overeenkomst is vrijblijvend. De deelnemers van een mediationtraject kunnen op hun voorstellen, standpunten, mededelingen en toezeggingen terugkomen. De Hoge Raad heeft dat in 2006 bevestigd en nadien is dit door rechtbanken en hoven meerdere keren bevestigd. Het kan alleen anders zijn als niet expliciet in de mediationovereenkomst is opgenomen dat afspraken de deelnemers pas binden als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Tussentijdse afspraak of niet?

Deelnemers kunnen een tussentijdse afspraak maken, bijvoorbeeld over de aanlevering van stukken. Soms vinden deelnemers het wenselijk om een afspraak juridisch bindend te verklaren, bijvoorbeeld de uitkomst van een in gezamenlijke opdracht verrichtte taxatie is leidend. De uitgevoerde taxatie en de op schrift gestelde afspraak kunnen dan buiten de mediation worden gebruikt. Als een dergelijke (deel)afspraak niet op schrift is gesteld en door de deelnemers is getekend, zijn de deelnemers niet gebonden.

Vaststellingsovereenkomst

De deelnemers zijn dus wel gebonden aan tussen hen gemaakte afspraken voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. De afspraak moet dus op papier staan en door alle deelnemers getekend zijn.

Veelal worden de afspraken door de mediator of ingeschakelde derde vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dat is overeenkomst waarin de oplossing van het geschil verwoord is en waarmee het mediationtraject eindigt.

Vertrouwen

Het maken van mondelinge afspraken, schept verwachtingen. Dat kan ook gebeuren tijdens een mediationbijeenkomst. Teleurstelling en beschadiging van het vertrouwen liggen op de loer als niet aan die verwachtingen wordt voldaan. Dat kan gevolgen hebben voor het mediationtraject.

Wilt u meer weten over mediation? Wat onze mediators voor u kunnen betekenen? De kosten? Neem gerust contact met ons op.