Wat is de rol van de mediator?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 31 juli 2023 leestijd

De mediators van Bolder kunnen u helpen om uit een conflict te komen.

De mediator als gespreksbegeleider

Het doel van mediation is om de partijen die met elkaar in conflict zijn, te helpen bij hun communicatie. Daarbij gaat aandacht uit naar de emoties en ook naar het vinden van oplossingen buiten het juridisch kader.

Doordat de communicatie verstoord is geraakt, lukt het deelnemers (even) niet om het conflict samen op te lossen. De mediator kan helpen door de communicatie te begeleiden zodat deelnemers elkaar weer horen en hun eigen belangen en wensen verwoorden zonder in de uitwisseling van verwijten en standpunten te verzanden.

De mediator is geen rechter

De mediator zorgt dat de deelnemers samen tot een oplossing komen. De deelnemers bepalen de oplossing. De mediator velt geen oordeel en neemt geen beslissing. De rol van de mediator is daarmee een andere dan de rol van de rechter. De rechter heeft het laatste woord bij een conflict. Bij mediation hebben de deelnemers het laatste woord.

De mediator is geen arbiter

Een arbiter en mediator lijken op elkaar maar zij zijn niet hetzelfde. Beiden zijn onpartijdig en onafhankelijk en worden door de deelnemers ingeschakeld. De rol van de arbiter is vooral anders omdat een arbiter een bindend advies kan geven, een oplossing voor het geschil.

De mediator is geen parenting coördinator

Een parenting coördinator kan uitkomst bieden in conflicten tussen ouders na scheiding. Mediation kan ook uitkomst bieden in ander soort conflicten.

Een parenting coördinator zoekt samen met de ouders naar een oplossing op maat (voor de kinderen) zonder procedure bij een rechter. In zoverre lijkt de rol van de parenting coördinator sterk op die van de mediator.

Als deelnemers in een mediationtraject niet tot elkaar komen, eindigt het mediationtraject zonder getekende overeenkomst. Komen ouders in een parenting coördination traject niet tot elkaar, dan kan de parenting coördinator een bindend advies geven (rol vergelijkbaar met arbiter).

Fabrizia de Wit-Facchetti is als parenting coördinator verbonden aan ons kantoor. Klik voor meer informatie over parenting coördination hier.

Wilt u weten wat onze mediators voor u kunnen betekenen? Neem voor meer informatie contact op.