Het laatste nieuws
Is een gecombineerde geslachtsnaam afdwi...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 03/05/24
Als ouders de geslachtsnaamswijziging niet allebei willen dan kan de geslachtsna...
Lees verder
Is kinderalimentatie verschuldigd tijden...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 03/05/24
Nee, een ouder heeft geen onderhoudsplicht tegenover zijn kind tijdens de zwange...
Lees verder
Een bijzondere curator voor mijn kind?!
Rebecca Weisz-Hertsworm - 29/04/24
De rechter kan een bijzondere curator benoemen als belangenbehartiger van een k...
Lees verder
Ik ben niet de vader!?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 10/03/24
Een kind heeft het recht te weten wie zijn/haar biologische en wettelijke ouders...
Lees verder
Is co-ouderschap hetzelfde als gelijkwaa...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 07/03/24
Ouders hebben dezelfde rechten en plichten. Het belang van het kind speelt een r...
Lees verder
Mag mijn kind sporten?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 10/01/24
Een beslissing over aanmelding van een minderjarig kind bij een muziek- en sport...
Lees verder
Mag ik mijn zoon laten besnijden?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 10/01/24
De toestemming van beide ouders is nodig. Bij geschillen overheerst het zelfbes...
Lees verder
Welke rol speelt het kindgebonden budget...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 06/12/23
Kindgebondenbudget speelt een rol bij de berekening van kinderalimentatie. Als e...
Lees verder
Geen overeenkomst = geen afspraak
Rebecca Weisz-Hertsworm - 10/11/23
De deelnemers van een mediationtraject kunnen op hun voorstellen, standpunten, m...
Lees verder
Welke omstandigheden kunnen leiden tot w...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 06/11/23
Een zorgregeling kan gewijzigd worden als de situatie zodanig veranderd is dat e...
Lees verder
Inschrijving huwelijksgoederenregister n...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 23/10/23
Anderen zijn niet zonder meer gebonden aan afspraken die u met uw partner maakt....
Lees verder
Heeft een verzoek tot proceskostenveroor...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 21/09/23
Een proceskostenveroordeling in het familierecht is mogelijk als vast komt te st...
Lees verder
Leidt ouderschapsverlof tot een hogere k...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 28/08/23
Opname van ouderschapsverlof leidt niet automatische tot een andere kinderalimen...
Lees verder
Erkenning in geld voor aandeel huishoudi...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 10/08/23
Is een vergoeding voor het huishouden in Nederland mogelijk? De kans is klein.
Lees verder
Vakantie gepland met de kinderen maar uw...
Elise van Nimwegen - 09/08/23
Ouders die gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag moeten allebei toeste...
Lees verder
Hebben opa en oma recht op omgang met he...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 31/07/23
Ouders zijn de aangewezen personen om het contact tussen grootouder en kleinkind...
Lees verder
Is parallel solo ouderschap iets voor on...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 31/07/23
Parallel Solo Ouderschap is een manier om het ouderschap na scheiding in te vull...
Lees verder
Heb ik toestemming van de andere ouder n...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 29/06/23
Ouders die gezamenlijk belast zijn met het gezag over hun kind moeten samen besl...
Lees verder
Hoeveel setjes kleding moet ik meegeven?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 12/06/23
Een ouder moet voldoende kleding meegeven als het kind naar de andere ouder gaat...
Lees verder
Kan ik afzien van partneralimentatie?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 19/04/23
Esther en Izaak wonen samen en zijn verloofd. Ze hebben allebei een goed inkomen...
Lees verder
Just the three of us
Elise van Nimwegen - 17/03/23
Wat kun je in een meerrelatie juridisch vastleggen en op welke wijze?
Lees verder
Heeft een nieuwe relatie invloed op de p...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 06/02/23
Het aangaan van een nieuwe relatie leidt niet automatisch tot de conclusie dat e...
Lees verder
Wat is de invloed van de pensioenpremie ...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 18/01/23
Een ondernemer mag reserveren voor zijn oude dag. De manier waarop hij dat doet,...
Lees verder
Vastleggen van afspraken door mediator
Rebecca Weisz-Hertsworm - 18/11/22
Een mediator zal de inhoud van de overeenkomst afstemmen op de situatie en de we...
Lees verder
Indexering van alimentatie: hoe zit het ...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 09/11/22
Lees verder
Is er een onderhoudsplicht van de stiefo...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 24/10/22
Een stiefouder is verplicht tot een betalen van een bijdrage in het levensonderh...
Lees verder
Kan ik studiegeld van mijn kind gebruike...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 08/09/22
Lees verder
Il processo collaborativo per separazion...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 22/08/22
Lees verder
Overlegscheiding voor expats
Fabrizia de Wit-Facchetti - 22/08/22
Lees verder
De ondertoezichtstelling is een uiterste...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 26/07/22
Lees verder
Op vakantie met de kinderen als gescheid...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 11/07/22
Lees verder
Forfaitaire woonlast ook bij berekening ...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 20/06/22
Lees verder
Erkenning en ouderlijk gezag
Rebecca Weisz-Hertsworm - 28/02/22
Lees verder
Ja, ik wil opnieuw met je trouwen!
Rebecca Weisz-Hertsworm - 17/01/22
Lees verder
Woonrecht na beëindiging samenleving?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 08/12/21
Lees verder
Heeft mediation zin?
Rebecca Weisz-Hertsworm - 25/10/21
Lees verder
Geheimhouding tijdens mediation
Rebecca Weisz-Hertsworm - 29/09/21
Lees verder
Mediation: Vrijwillig maar niet vrijblij...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 27/07/21
Lees verder
Identificatie bij de intake: Ben jij wie...
Rebecca Weisz-Hertsworm - 11/05/21
Lees verder
Kinderalimentatie betalen na one-night s...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 11/04/18
Lees verder
Adoptie ongedaan maken? Het is mogelijk!
Fabrizia de Wit-Facchetti - 20/02/18
Lees verder
Stiefouderadoptie
Fabrizia de Wit-Facchetti - 31/03/17
Lees verder
Overstappen naar andere school? Toestemm...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 30/08/16
Lees verder
Vader: Het is niet mijn biologisch kind,...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 04/08/16
Lees verder
Nalatenschap bij overlijden nihil? Doe o...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 03/05/16
Lees verder
Het huwelijk 2.0?
Fabrizia de Wit-Facchetti - 28/04/16
Lees verder
Dag van de ouderverstoting?
Fabrizia de Wit-Facchetti - 25/04/16
Lees verder
Voornaam wijzigen? Wanneer, waar en hoe?
Fabrizia de Wit-Facchetti - 01/03/16
Lees verder
Vermogende vaders met niet erkende kinde...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 12/02/16
Lees verder
Man in echtscheiding loopt postcodekanje...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 25/01/16
Lees verder
Kinderalimentatie anno 2015: de stand va...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 18/05/15
Lees verder
De spermadonor: recht op omgang met zijn...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 01/12/14
Lees verder
Informatie achterhouden in een procedure...
Fabrizia de Wit-Facchetti - 14/10/14
Lees verder