Personen- en familierecht

Bolder Advocaten heeft in familierecht gespecialiseerde advocaten die alle aspecten van het familierecht beheersen, en de gevolgen van levensgebeurtenissen in goede banen kunnen leiden.

Praat niet krom wat recht is

Over familierecht

Vermogen en familie zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Dus zijn huwelijken en scheidingen belangrijke momenten, zo ook de komst van kinderen. Bolder Advocaten heeft in familierecht gespecialiseerde advocaten die alle aspecten van het familierecht beheersen, en de gevolgen van levensgebeurtenissen in goede banen kunnen leiden.

Bij een scheiding komen veel onderwerpen aan de orde, zoals de relatie met kinderen, alimentatie, de gezamenlijke woning, de (in)boedel en het pensioen. Onze specialisten adviseren u over uw mogelijkheden en begeleiden u in het proces. Dit schept de ruimte om te komen tot duurzame afspraken. Waar nodig werken we in een team met professionals met gespecialiseerde kennis in de fiscale aspecten en/of de waardering van een onderneming. Dit alles met het doel het van elkaar afscheid nemen goed vorm te geven zodat toekomstige geschillen uitblijven. Onze advocaten zijn getraind in alternatieve geschiloplossing en zetten hun kennis op dit vlak in om voor u de beste oplossing te zoeken.

Meer informatie aanvragen
Lijn recht tegen over on recht

Onze specialisaties

Binnen het personen- en familierecht zijn wij uw adviseur op het gebied van:

 • (Internationale) echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap en de gevolgen
 • (Internationale) boedelverdeling (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden)
 • Vervangende toestemming verkoop gezamenlijke woning
 • Hoofdverblijfplaats minderjarige kinderen
 • Gezag en omgangsregeling
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Vervangende toestemming verhuizing
 • Voogdij/ouderlijk gezag
 • Afstamming (erkenning, vaststelling of ontkenning vaderschap)
 • (Voor- en achter)naamswijziging
 • (Internationale) kinderontvoering
 • Curatele, bewind en mentorschap

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen of advies over uw eigen zaak? Neem dan contact met ons op. Een vast tarief is bespreekbaar.

Ons team

Fabrizia de Wit-Facchetti
Petra Ellenbroek
Rebecca Weisz-Hertsworm