Ondernemingsrecht

Voor ondernemers, ondernemingen en hun werknemers bieden we op alle aspecten van het ondernemingsrecht hoogwaardige dienstverlening. We zijn thuis in alle contractvormen, het contractenrecht kent voor ons geen geheimen.

Praat niet krom wat recht is

Over ondernemingsrecht

Voor ondernemers, ondernemingen en hun werknemers bieden we op alle aspecten van het ondernemingsrecht hoogwaardige dienstverlening. We zijn thuis in alle contractvormen, het contractenrecht kent voor ons geen geheimen. We zijn de aangewezen partij om met u en voor u contracten op te stellen, juist voor in goede, maar ook slechte tijden. Het is van groot belang, dat de afspraken correct, helder en toekomstbestendig  in het contract zijn opgenomen. Onze advocaten helpen u dan ook graag bij het sluiten of opstellen van een contract.

Als er in de praktijk verschillende visies zijn op contracten of samenwerkingen ontstaan dan wordt als eerste gekeken naar de inhoud van het originele contract en de algemene voorwaarden. Hierin wordt de rechtspositie van partijen grotendeels bepaald. Advisering door één van onze advocaten maakt hierbij een groot verschil.

Als de overeenkomst al is gesloten, of er een geschil is ontstaan, dan brengen wij de mogelijkheden voor u in kaart en komen wij in overleg met u tot de beste oplossing. Ons doel is altijd om geschillen te overbruggen. Als het in uw belang is, starten wij een juridische procedure of voeren wij namens u verweer. We schuwen de stevige stappen niet. Een minnelijke, verzoenende of bemiddelende taal kan overigens vaak wel sneller tot betere resultaten leiden.

Meer informatie aanvragen
Op recht voor z'n raap

Onze specialisaties

Onze specialistische advocaten contractenrecht en ondernemingsrecht zijn lid van verschillende verenigingen om hun kennis en deskundigheid op peil te houden. Binnen het contractenrecht zij wij gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

 • Ondernemingsrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Koopovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht
 • Aanneemovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Huurbescherming
 • Wanprestatie
 • Ontbinding
 • Ingebrekestelling
 • Beslag en executie
 • Luchtrecht
 • Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)
Hoe kunnen we u helpen?

Ons team

Roderick Rischen
Arthur Hansen
Hans Bakker