Indexering van alimentatie: hoe zit het ook alweer?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 9 november 2022 leestijd

Betaalt u of ontvangt u kind– of partneralimentatie, wees u dan bewust van de wettelijke jaarlijkse verhoging. Wilt u weten wat de verhoging voor 2023 is en hoe het (ook alweer) zit met de indexering van alimentatie? Lees dan verder.

Waarom alimentatie indexering?

Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer. Uit de wet volgt dat een bijdrage voor levensonderhoud die bij een rechtelijke uitspraak of overeenkomst is vastgesteld jaarlijks van rechtswege wordt gewijzigd met een door de Minister van Justitie vastgesteld percentage. De gedachte achter het wetsartikel is dat lonen jaarlijks wijzigen en dat de hoogte van de kinder- en partneralimentatie daarop afgestemd dient te worden. De hoogte van de indexering hangt af van de gemiddelde stijging van de lonen in Nederland en het loonindexcijfer wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.

Kan indexering wordt uitgesloten?

Ex-partners kunnen in onderling overleg de indexering van de partneralimentatie uitsluiten. Voor kinderalimentatie is dat niet mogelijk. De indexering van de kinderalimentatie is een dwingende maatregel. Het jaarlijks indexeren is dus verplicht. Ouders kunnen wel afspraken maken over het moment waarop voor het eerst geïndexeerd wordt. Op grond van de wet kan de rechter verzocht worden om de jaarlijkse indexering van de bijdrage voor een bepaalde tijdsduur uit te sluiten.

Per wanneer moet geïndexeerd worden?

Uit de wet volgt dat de wijziging, de indexering, ingaat op 1 januari. Is een ouderschapsplan bijvoorbeeld in oktober 2022 gesloten, dan wordt de alimentatie voor het eerst verhoogd in januari 2023, tenzij ouders anders hebben afgesproken. Is de beschikking in juli 2022 gewezen, dan wordt de alimentatie voor het eerst verhoogd in januari 2023, tenzij de rechter anders heeft beslist.

Wat is de hoogte van de indexering?

De indexering kan per jaar verschillen. In november van ieder jaar wordt het indexeringspercentage dat geldt per de daaropvolgende januari, bekend gemaakt. Het percentage was in 2021 3%, in 2022 1,9% en is in 2023 3,4%.

Wat als niet geïndexeerd wordt?

De wettelijke indexering vindt van rechtswege plaats. Dit betekent dat de indexering automatisch van toepassing is, ook als daarop geen aanspraak wordt gemaakt. Betaalt de alimentatieplichtige de verhoging niet, dan kan de alimentatiegerechtigde tot vijf jaar terug de verhoging vorderen.

Leidt indexering tot herberekening van de alimentatie?

De indexering leidt tot een verhoging van de alimentatie en in zoverre tot een herberekening. De maandelijkse alimentatie wordt vermenigvuldigd met het percentage en de uitkomst is het nieuwe maandbedrag. Een handige rekentool is te vinden op de website van het LBIO.

In een jaar kan meer veranderen dan een jaarlijkse stijging van het loon. Denk aan hertrouwen, verhuizen, gezinsuitbreiding en wijziging van werk. Soms kunnen die veranderingen reden zijn om de alimentatie te laten herberekenen. Wilt u een alimentatieberekening laten maken? Neem dan contact met onze specialisten op.

Contact