Kinderalimentatie betalen na one-night stand?

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 11 april 2018 leestijd

Recent is het weer eens door de rechter bevestigd: als er een kind is geboren uit een one-night-stand, moet de verwekker van het kind toch alimentatie betalen.

Als er een kind wordt geboren buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap, zijn beide ouders op grond van de wet onderhoudsplichtig. Beide ouders moeten dus bijdragen in de kosten van het kind. Als het kind bij de moeder woont, zal vader aan de moeder kinderalimentatie moeten betalen.

Deze verplichting geldt ook als de verwekker het kind bij de gemeente niet heeft erkend als zijn kind of als de verwekker geen ouderlijk gezag heeft over het kind. Ook al hebben de ouders nooit met elkaar samengewoond, was de keuze voor het kind niet ‘bewust’, hebben zij geen relatie met elkaar gehad en heeft de vader nooit contact gehad met het kind. Zelfs als de vader niets met het kind te maken wil hebben, geldt er een wettelijke verplichting tot het betalen van kinderalimentatie.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Ook de welstand van de verwekker van het kind is dus relevant, ook al is hij nooit betrokken geweest bij de opvoeding en verzorging van het kind.

De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie duurt in principe totdat het kind 21 jaar wordt.

Moet u kinderalimentatie betalen of wenst u het juist (voor uw kind) te ontvangen? Neem dan contact op met Fabrizia de Wit-Facchetti.