Ik ben niet de vader!?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 10 maart 2024 leestijd

Een kind heeft het recht te weten wie zijn of haar vader is en het recht tot wettelijke erkenning van deze familiebetrekking. Wat als de biologisch vader het kind niet wil erkennen? Of als het kind wel is erkend, maar die ouder niet de biologisch vader is?

Wat is biologisch ouderschap?

Van biologisch ouderschap is sprake als ouder en kind DNA (genen) delen.

Wat is juridisch ouderschap?

Van juridisch ouderschap is sprake als ouder en kind wettelijk familie zijn. Ouder en kind kunnen biologisch verwant zijn, maar dat hoeft niet. Denk bijvoorbeeld aan adoptie.

Wat is erkenning?

Als een kind tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan zijn de echtgenoten of geregistreerde partners de juridische ouders van het kind. Als een kind buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan is de moeder uit wie het kind is geboren automatisch de juridische ouder maar de partner van deze moeder niet. In die gevallen kan erkenning van het kind uitkomst bieden waardoor juridisch ouderschap ontstaat. Dat brengt diverse gevolgen met zich mee.

Als de moeder geen toestemming geeft voor de erkenning, dan kan de ander ouder een verzoek vervangende toestemming erkenning bij de rechtbank indienen. Degene die vervangende toestemming vraagt hoeft niet de biologische ouder van het kind te zijn.

Wat is gerechtelijke vaststelling vaderschap?

De moeder of het kind kan een verzoek bij de rechtbank indienen tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De rechter stelt het vaderschap vast. De vader wordt door deze vaststelling de juridisch ouder.

De moeder of het kind zal in deze procedure aannemelijk moeten maken dat de vader ook de biologische ouder is. De rechter heeft de mogelijkheid tot het geven van een opdracht voor een DNA-onderzoek. Wil de vermeende vader zijn medewerking niet verlenen, dan kan de rechter daar een dwangsom aan verbinden.

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan niet als het kind al twee juridische ouders heeft. Als de verzoeker gerechtelijke vaststelling wenst, dan zal eerst het ouderschap van één van de juridische ouders ontkend moeten worden.

Kan het vaderschap ook ontkend worden?

De duomoeder/meemoeder, de juridische vader of het kind kunnen een verzoekschrift ontkenning vaderschap indienen als bijvoorbeeld blijkt dat de juridische vader niet de verwekker van het kind is. Als de rechter het verzoek toewijst en het juridisch ouderschap wordt beëindigd, dan heeft dat terugwerkende kracht tot de geboorte van het kind.

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten of als u vragen hebt.