Vader: Het is niet mijn biologisch kind, kan ik het kind daarom onterven?

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 4 augustus 2016 leestijd

Soms wordt een kind geboren tijdens het huwelijk, terwijl de verwekker van het kind een andere is dan de man waarmee de moeder is gehuwd. Bijvoorbeeld omdat moeder al een relatie had met een nieuwe partner (de verwekker van het kind), maar tijdens de geboorte het huwelijk tussen haar en haar ex nog niet officieel was geëindigd.

De wet geeft de (juridisch) vader in dat geval de mogelijkheid om het vaderschap van dat kind te ontkennen. Dit kan enkel als het kind eigenlijk een andere biologische vader heeft dan de vader die het heeft volgens de wet. De (juridisch) vader moet ook voorafgaande aan het huwelijk niet van de zwangerschap hebben geweten.

De termijnen voor ontkenning van het vaderschap zijn kort: voor de (juridisch) vader is de termijn hooguit 1 jaar. Dat jaar gaat lopen nadat hij ermee bekend is geworden, dat hij waarschijnlijk niet de biologisch vader van het kind is. Als de rechter het verzoek om ontkenning van het vaderschap toewijst, is het kind in ieder geval niet meer zijn juridisch kind en dus ook niet meer zijn erfgenaam.

Indien de vader is komen te overlijden, kan dit verzoek tot ontkenning van het vaderschap enkel nog worden gedaan door zijn ‘echte’ kinderen, partner of ouder. Zijn die er niet (meer), dan houdt het op.

Is de termijn van een jaar verstreken, dan rest in beginsel enkel nog de mogelijkheid om via een notaris een testament te laten opstellen. Bij testament kan het kind worden onterfd. Let wel op: volledige onterving is in Nederland niet mogelijk. Het onterfde kind heeft na onterving altijd nog recht op de helft van zijn oorspronkelijke erfdeel.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met Fabrizia de Wit-Facchetti.