Op vakantie met de kinderen als gescheiden ouder

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 11 juli 2022 leestijd

Van de eerste zonnestralen hebben we kunnen genieten en de start van de vakantie is in zicht. De kinderen zijn aan het aftellen. De schoolmusical was geslaagd en groep 8 is uitgezwaaid. Ook op de werkvloer worden de nodige voorbereidingen getroffen. Werk wordt overgedragen, de afwezigheidsmelding ingeschakeld en collega’s wordt een fijne vakantie toegewenst. Wat betekent de vakantie voor de ouder die gescheiden is? En waarmee moet deze ouder rekening houden?

Afspraken over de verdeling

In een ouderschapsplan zijn vaak afspraken opgenomen over de verdeling van de feestdagen en vakantiedagen. Uit deze afspraken volgt wanneer de kinderen bij een ouder zijn. Bespreek het ouderschap vooraf met de kinderen, zodat rekening gehouden kan worden met hun wensen en weerstand. De gescheiden ouders en kinderen weten dan al voor de vakantie waar zij aan toe zijn. Gezamenlijk gemaakte afspraken hebben meer draagvlak dan opgelegde afspraken.

Is er niets afgesproken of willen een ouder anders afspreken, dan zullen ouders met elkaar moeten overleggen. Het plannen van een vakantie en het boeken van een reis kan lastig zijn, zeker voor wat betreft de gewenste periode en de kosten. Het is daarom belangrijk op tijd met elkaar te overleggen.

Maar wat als de afspraak niet geaccepteerd wordt door jullie kind? Drie weken met de ene ouder en zonder de andere ouder bijvoorbeeld, vraagt veel flexibiliteit en acceptatie van een minderjarig kind. Daarnaast vinden veel kinderen het lastig te accepteren dat hun ouders niet langer samenzijn. Door als ouders houvast te bieden,  grenzen te stellen en duidelijk te zijn, kan een kind geholpen worden in de weg naar acceptatie.

Vakantie naar het buitenland geboekt. En nu?

Voor een reis naar het buitenland is een paspoort of identiteitskaart nodig en dat is voor kinderen niet anders. Dit reisdocument kan aangevraagd worden in de gemeente waar het kind ingeschreven staan. Voor het aanvragen van het reisdocument is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk. Er geldt een uitzondering voor het aanvragen van een identiteitskaart voor een kind tussen de 12 en 18 jaar, waarvoor de toestemming van één ouder kan volstaan.

Niet alleen is toestemming nodig voor het aanvragen van een reisdocument, voor iedere reis naar het buitenland met een minderjarig kind is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders. Ontbreekt de toestemming voor de reis, dan is sprake van onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag van de andere ouder. Voor het geven van toestemming kan het toestemmingsformulier gebruikt worden.

Weigert een ouder toestemming te geven voor het aanvragen van een reisdocument of de reis naar het buitenland, dan kan vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd. Ondanks dat dit een versnelde procedure is, is het aan te raden om niet last minute toestemming te vragen om zo te voorkomen dat een vakantie in het water valt.

Er is geen toestemming nodig als een ouder alleen belast is met het ouderlijk gezag. Ook in die situatie is het mogelijk dat voor een buitenlandse reis aanvullende documenten nodig zijn, zoals een uittreksel uit het gezagsregister. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat er geen andere ouder met gezag is. Wilt u weten of en welke documenten mogelijk nodig zijn, neem dan contact op met de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Ga goed voorbereid op weg wanneer u als gescheiden ouder alleen met uw kind op vakantie gaat. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact