Vakantie gepland met de kinderen maar uw ex geeft geen toestemming. Wat nu?

gepubliceerd door: Elise van Nimwegen geplaatst op 9 augustus 2023 leestijd

Een veel voorkomende vraag binnen het familierecht is of cliënten zonder overleg met hun ex-partner de kinderen mogen meenemen met vakantie naar het buitenland. Als sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan mag dit niet. U heeft dan namelijk toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder. Wat nu als de andere ouder u deze toestemming niet verleend?

Gezamenlijk gezag

Indien u als ouders van uw minderjarige kinderen gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefent, dient u beide als gezaghebbende ouders in te stemmen met een vakantie naar het buitenland. Gaat u met uw minderjarige kinderen met vakantie zonder toestemming van uw ex-partner dan kunt u dit bij een controle op het vliegveld problemen opleveren. Dit toestemmingsvereiste komt immers vanuit het oogpunt van preventie van kinderontvoering. Om die reden controleert de douane strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland vertrekken met één ouder. Als u op dat moment niet kunt aantonen dat u een getekend toestemmingsformulier bij u heeft van de andere gezaghebbende ouder, dan is de kans groot dat de douane het kind niet laat reizen.

Gezien het bovenstaande is het uitermate belangrijk dat de andere gezaghebbende ouder het toestemmingsformulier nauwkeurig invult, waaruit blijkt dat hij/ zij toestemming geeft voor de vakantie. U kunt deze toestemmingsformulieren vinden op de website van de Rijksoverheid (klik hier).

Vervangende toestemming

Als u netjes toestemming vraagt aan uw ex-partner voor een vakantie met de kinderen en uw ex-partner met gezag weigert deze toestemming te geven, dan heeft u de mogelijkheid een procedure te starten bij de rechtbank. In deze procedure verzoekt u de rechtbank om vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie met de minderjarigen.

Gezien het bovenstaande is het aan te raden vroegtijdig te starten met het voorbereiden van uw vakantie met uw minderjarige kinderen. Als op voorhand duidelijk wordt dat uw ex-partner met wie u het gezag deelt geen toestemming wenst te verlenen, dan kunt u zo snel mogelijk een familierechtadvocaat inschakelen om u bij te staan in een procedure tot vervangende toestemming.

De communicatie en samenwerking tussen ex-partners op dit vlak is cruciaal van belang voor de kinderen. Het is daarom aanbevolen om vakantieplannen met de kinderen zowel bij u als bij uw ex-partner ruim van tevoren te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Als u er echt niet samen uitkomt, zal de rechter de belangen van het kind vooropstellen en een beslissing nemen.

Hulp nodig of vragen?

Gaat u binnenkort met vakantie met uw kinderen en heeft u gezamenlijk ouderlijk gezag met uw ex-partner en heeft uw vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de familierechtspecialisten van Bolder Advocaten.