Ontsläg op staande voet

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 20 mei 2022 leestijd

Ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat gebruikt kan worden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. In het afgelopen jaar heeft een bekende Zweedse meubelwinkel meerdere malen te maken gehad met deze vorm van ontslag. Niet elke gehaktbal wordt zo heet gegeten als ze wordt opgediend, zo blijkt uit de volgende twee gepubliceerde uitspraken.

In beide uitspraken zijn werknemers op staande voet ontslagen omdat zij niet handelden volgens de geldende regels. Uit jurisprudentie blijkt dat ook ogenschijnlijke kleine overtredingen van de regels binnen een onderneming reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet. De onderneming moet dan wel voldoende belang hebben bij de handhaving van de regels, die regels onder de aandacht hebben gebracht en de regels consequent handhaven.

Onterecht ontslag

In een recent arrest van het hof Den Haag speelde het volgende: Werknemers konden maaltijdbonnen ter waarde van € 2,50 ophalen bij de personeelsreceptie. Elke werknemer had recht op één maaltijdbon als zij op zondag werkten. Op 3 november heeft de werknemer om 12:00 en om 16:00 uur een maaltijdbon opgehaald. Op 4 november confronteerde de HR-manager en de Safety & Security-specialist de werknemer, die verklaarde dat de bon was gehaald voor een collega en dat de bon uiteindelijk ongebruikt in zijn locker is achtergelaten. Deze verklaring was onvoldoende voor het Zweedse bedrijf, waarna het ontslag op staande voet volgde.

Het hof komt echter tot het oordeel dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. De door werkgever aangedragen redenen voor het ontslag waren onvoldoende omdat het voor werknemer niet duidelijk was dat hij ontslagen kon worden als hij de regels voor het afhalen van maaltijdbonnen niet strikt zou naleven. Daarnaast verweet de werkgever dat de werknemer zou hebben gelogen over de maaltijdbonnen in het gesprek op 4 november, terwijl dit volgens het hof een begrijpelijke verwarring was in verband met het gebrekkig Nederlands van de werknemer. Tot slot neemt het hof aan dat de werknemer niet de intentie had om de waarde van de bon zichzelf toe te eigenen, nu deze ongebruikt in zijn locker was achtergelaten.

Terecht ontslag op staande voet

Een andere zaak waar de maaltijd van het personeel centraal stond, kwam in 2021 voor bij de rechtbank Limburg. De werknemer in kwestie klokte meerdere malen te vroeg in, begon te laat aan zijn diensten en heeft een maaltijd genuttigd in het personeelsrestaurant terwijl hij hier op grond van de huisregels geen recht op had. Deze overtredingen vonden plaats over een periode van ongeveer een half jaar en werden steeds direct opgevolgd met officiële waarschuwingen. Na het laatste incident is overgegaan tot een ontslag op staande voet.

De kantonrechter overwoog dat de werknemer voldoende op de hoogte was van de geldende regels en dat hij tot tweemaal toe is gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet naleven van deze regels. Aangenomen wordt ook dat er voldoende belang is bij strikte handhaving van deze regels voor de werkgever. Het ontslag wordt in stand gelaten en de werknemer moet de gefixeerde schadevergoeding betalen.

Conclusie

Als werkgevers belang hebben bij strikte handhaving van huisregels of gedragsregels, moeten deze regels ook glashelder zijn. Mocht er twijfel zijn over de interpretatie, dan kan met een waarschuwing aan de werknemer duidelijk worden gemaakt dat een ontslag op staande voet kan volgen als het nogmaals plaatsvindt.

Voor al uw vragen over ontslag op staande voet, kan u contact opnemen met onze arbeidsrecht specialisten.

Contact