Mediation: Vrijwillig maar niet vrijblijvend

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 27 juli 2021 leestijd

Meedoen aan mediation is altijd vrijwillig. Een rechter of iemand anders kan partijen niet verplichten tot deelname. Er is geen wet die verplicht tot mediation en ook geen wetgeving met betrekking tot de vrijwilligheid of de afdwingbaarheid van mediation.

Toch kan een deelnemer zich gedwongen voelen. In een scheidingsprocedure wordt bijvoorbeeld van de ouders verwacht dat zij een poging ondernemen om tot een ouderschapsplan te komen. Geeft een deelnemer mediation geen kans, dan geeft de deelnemer eigenlijk aan niet mee te willen werken aan een oplossing.

Als de mediation start, wat blijft er over van de vrijwilligheid en vrijblijvendheid?

Mediation is vrijwillig

Vrijwilligheid en vrijblijvendheid zijn begrippen die in een mediationovereenkomst en ook in het MfN mediationreglement terug te vinden zijn. Vrijwilligheid houdt in dat alle deelnemers aan het mediationtraject bereid zijn om deel te nemen.

De vrijwilligheid brengt ook de mogelijkheid van een deelnemer en van de mediator met zich mee om de mediation op ieder moment te beëindigen. Dit volgt onder meer uit artikel 5.1 van het MfN mediationreglement.  De deelnemers en de mediator kunnen voorwaarden verbinden aan de manier van beëindiging en dit vastleggen in de mediationovereenkomst.

Mediation is niet vrijblijvend

Vrijwillig staat niet gelijk aan vrijblijvend. Start een deelnemer met een mediationtraject dan spreekt de deelnemer daarmee de intentie uit om het conflict op te lossen. Uit artikel 5.2 van het MfN mediationreglement is af te leiden dat deze intentie door de andere deelnemer ook als bindend en afdwingbaar mag worden beschouwd. Zegt een deelnemer ja tegen mediation dan zal de deelnemer enige inzet moeten leveren om tot een oplossing te komen.

Conclusie

Het meedoen aan mediation is steeds op vrijwillige basis. Eenmaal gestart aan een mediationtraject, mag de andere deelnemer wel een zekere mate van inzet verwachten. Mediation is dus vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend.

Voor meer informatie over mediation kunt u contact opnemen met één van onze mediators.

Contact