Kinderalimentatie anno 2015: de stand van zaken

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 18 mei 2015 leestijd

Per 1 januari 2015 is er veel gewijzigd rondom de kinderalimentatie. Er is chaos ontstaan in alimentatieland! Hierbij de belangrijkste wijzigingen en de huidige stand van zaken.

Allereerst is de teruggaaf die de betaler van kinderalimentatie ontving per 1 januari 2015 komen te vervallen. De alimentatiebetaler ontvangt kortom sinds dit jaar geen belastingvoordeel meer. Belangrijk is hierbij dat de afgelopen jaren veel mensen hogere bedragen aan alimentatie hebben afgesproken zodat men juist aanspraak kon gaan maken op dit belastingvoordeel. De vraag is daarom of deze bedragen aan alimentatie nog wel stand kunnen houden en betaald kunnen worden. Duidelijk is in elk geval dat het vervallen van het belastingvoordeel een reden is om tot wijziging van bedragen aan kinderalimentatie over te gaan.

Per 1 januari 2015 is bovendien de Wet Herziening Kindregelingen ingevoerd. Hiermee zijn een aantal andere regelingen komen te vervallen en zijn alle kindregelingen nu samengesmolten in het Kind Gebonden Budget, het KGB. Een onderdeel van het KGB is de alleenstaande-ouderkop. Vanaf 1 januari beveelt de Expertgroep Alimentatie van de rechtbanken aan om het gehele KGB direct van de behoefte van de kinderen af te trekken. Immers dit zijn toeslagen die worden ontvangen voor de kinderen en moeten daarvoor direct worden gebruikt. Tot vorig jaar werden deze toeslagen echter opgeteld bij het inkomen van de alimentatieontvanger. Gevolg is dat de behoefte van de kinderen bij het bepalen van kinderalimentatie veel lager is geworden. Het kan zelfs uitpakken dat het KGB hoger is dan de totale behoefte van de kinderen en dus dat er geen alimentatie meer nodig is.

De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland waren het hiermee niet eens en hebben in verschillende uitspraken bepaald dat het toch niet zo kan zijn dat de overheid in alle kosten van de kinderen voorziet en de alimentatiebetaler vervolgens niets hoeft te betalen. De andere rechtbanken in Nederland volgden wel de aanbeveling van de Expertgroep.

De verschillende uitspraken doen de rechtseenheid in Nederland geen goed, reden waarom op 17 april 2015 opnieuw de Expertgroep heeft overlegd. De conclusie van dit overleg: niets! Ze blijven bij het standpunt dat het gehele KGB moet worden gekort op de behoefte van de kinderen. Wel achten ze het aangewezen dat de Hoger Raad zich over het onderwerp uitlaat.

Kortom, de chaos in alimentatieland heerst nog steeds! Maar het biedt ook ruimte. Ruimte om wellicht uw alimentatiebedragen door de rechtbank te laten herzien. Graag adviseren wij u hierin, aan de hand van de laatste jurisprudentie. Heeft u vragen over alimentatie? Neem dan contact op met onze specialisten.