Is parallel solo ouderschap iets voor ons?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 31 juli 2023 leestijd

Ouders zijn uit elkaar. Zij hebben afspraken gemaakt over de kinderen. Omgang vindt plaats. De samenwerking tussen ouders verloopt moeizaam. Zij voeden de kinderen verschillend op en dat zorgt voor ruzies. Interventies hebben plaatsgevonden, maar de samenwerking tussen de ouders is niet verbeterd. Hoe kunnen de ouders hun ouderschap na scheiding (opnieuw) vormgeven?

Wat is parallel solo ouderschap?

Parallel Solo Ouderschap is een manier om het ouderschap na scheiding in te vullen. De ouders voeden hun kind(eren) ieder op hun eigen manier op. Zij stemmen de manier van opvoeden en verzorgen van hun kind(eren) niet met elkaar af. De communicatie tussen ouders wordt teruggebracht tot een minimum. In sommige gevallen hebben de ouders helemaal geen contact met elkaar hebben. Doordat de communicatie tussen de ouders wordt beperkt, zouden de conflicten tussen hen moeten afnemen. De ouders spreken geen verwachtingen, verwijten, wantrouwen en emoties richting elkaar uit. Zij werken aan zichzelf en richten zich daarbij enkel op de relatie met het kind. De gedachten achter parallel solo ouderschap is dat een kind gelukkiger is als het kind zo min mogelijk wordt blootgesteld aan conflicten tussen de ouders.

Wat zijn enkele voordelen en nadelen van parallel solo ouderschap?

Beperkt contact tussen ouders

Parallel solo ouderschap heeft een grotere kans van slagen als de strijd en onrust tussen ouders stopt, zij elkaar geen verwijten meer maken en zich richten op zichzelf. Het contact tussen de ouders is daarom zeer beperkt. Tussen de ouders staat een fictieve muur waardoor het zicht op de ander ouder wordt ontnomen. Daardoor zal het kind de ouders ook niet snel samen zien op bepaalde gelegenheden.

Communicatie door en via kind

Het kind is de enige die om de fictieve muur heen kan kijken en lopen. Het kind ziet en hoort wat bij beide ouders gebeurt. Het risico bestaat dat een kind door een ouder wordt gebruikt om het conflict met de andere ouder voort te zetten, bijvoorbeeld door via het kind te communiceren. De ouders moeten dat voorkomen. Het kan ook zijn dat het kind wil vertellen hoe het was bij de andere ouder. Dat kan een reactie bij de aanhorende ouder uitlokken. Het is dan de kunst van de aanhorende ouder om het kind te horen en niets met de informatie te doen.

Ouders eigen regels en gebruiken

Ouders hebben aparte huishoudens waarbij zij eigen regels en gebruiken hebben. Zij oefenen geen invloed op uit. Deze vorm van ouderschap is daardoor zakelijker dan een variant waarbij ouders zich richting elkaar coöperatiever opstellen.

Alhoewel veel kinderen flexibel genoeg zijn om met verschillende situaties, regels en gebruiken om te gaan (denk onder andere aan school, sportvereniging, kerk), biedt deze vorm van ouderschap niet voor ieder kind uitkomst. In sommige gevallen vertoonden kinderen meer gedragsproblemen,[1] dan bij een ouderschapsvorm waarbij ouders meer overleggen. Parallel solo ouderschap kan als hulpmiddel worden ingezet om een bepaalde periode te overbruggen, ouders weer in hun kracht te zetten, emoties een plaats te geven en het kind een veilig thuis te bieden.

Afspraken maken en nakomen

Ook of wellicht juist parallel solo ouderschap kan niet zonder duidelijke afspraken. Ouders zullen – al dan niet met hulp van een advocaat, mediator en of hulpverlener – afspraken met elkaar moeten maken voordat zij de fictieve muur optrekken. Ouders zullen vervolgens de afspraken strikt moeten nakomen, waardoor nauwelijks ruimte is voor flexibiliteit. Afspraken bieden daarentegen duidelijkheid en zowel ouder als kind weten waar zij aan toe zijn.

Is parallel solo ouderschap iets voor ons?

Ouderschap is maatwerk. Een eenvoudig antwoord op de vraag is daarom niet te geven. De Bolder advocaten en mediators kunnen een ouder of ouders gezamenlijk helpen door de ouder(s) informatie aan te reiken, de ouder(s) te begeleiden en de ouder(s) te ondersteunen bij het maken en vastleggen van afspraken. Juist ook als zich dringende zaken voordoen waarover de ouders gezamenlijk moeten beslissen. Mocht het niet lukken om een beslissing samen te nemen, dan kan de beslissing mogelijk aan de rechter worden overgelaten. Ook daar kunnen wij jou/jullie over adviseren. Neem gerust contact met ons op.

[1] Tijdschrift voor orthopedagogiek 2022-1, parallel ouderschap na scheiding,