Is co-ouderschap hetzelfde als gelijkwaardig ouderschap?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 7 maart 2024 leestijd

In 2004 heeft de wetgever een poging ondernomen om co-ouderschap wettelijk te verankeren als uitgangspunt. Dat is niet gelukt. In de wet is wel terug te vinden dat het kind na ontbinding van het huwelijk recht heeft op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Wat houdt dat in?

Wat is gelijkwaardige verzorging en opvoeding?

De Hoge Raad heeft in 2010 overwogen (uitspraak) dat gelijkwaardig ouderschap niet hetzelfde is als een gelijke (50-50) verdeling van de tijd die het kind met een ouder doorbrengt. Van beide ouders wordt na hun scheiding verwacht dat zij verantwoordelijk blijven voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun minderjarige kind en daarover afspraken met elkaar maken. De gelijkwaardigheid van de ouders houdt in dat zij ten opzichte van elkaar niet meer of minder rechten en plichten hebben dan de ander. Het recht en de plicht van ouders om samen beslissingen voor en over een kind te nemen, wordt ook wel gezags(co-)ouderschap genoemd. Beide ouders hebben dezelfde gezagsbevoegdheden.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap, ook wel verblijfsco-ouderschap genoemd, is een vorm van ouderschap waarbij de ouders in een gelijke mate zorgdragen voor de opvoeding en verzorging van hun kind(eren), waarbij een gelijke verdeling van de tijd (het aantal dagen) dat een kind bij een ouder is het uitgangspunt is. Deze invulling is ontstaan doordat ouders meer gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en doordat er nu meer mogelijkheden zijn om werk en ouderschap te combineren (o.a. ouderschapsverlof, opvangmogelijkheden en thuiswerken).

Voor co-ouderschap zijn (1) een goede ouderschapsrelatie, (2) wederzijds respect en (3) goede afstemming en communicatie tussen de ouders. Deze criteria zijn in 2014 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (uitspraak) geformuleerd en daarna meerdere keren herhaald (zie onder meer uitspraak).

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

De overeenkomst is dat ouders een rol mogen en moeten spelen in het leven van hun kind. De zorgverdeling speelt daarbij geen rol.

Het verschil tussen gelijkwaardige verzorging en opvoeding en co-ouderschap zit enkel in de tijdsverdeling. Van gelijkwaardig ouderschap kan ook sprake zijn als de zorg niet 50/50 is verdeeld.

De belangen van de ouders spelen een rol bij de invulling van de zorg- en contactregeling. Het doorslaggevende belang is het belang van het kind. Het belang van een kind kan zich verzetten tegen een 50/50-verdeling. Dat zegt niets over de band tussen ouder en kind. De invulling van de zorg- en contactregeling blijft maatwerk.

Hulp nodig bij het maken en vastleggen van afspraken? Wij helpen u graag.