Inschrijving huwelijksgoederenregister nuttig?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 23 oktober 2023 leestijd

Echtgenoten en geregistreerde partners kunnen afspraken maken voor en tijdens het huwelijk. Die afspraken kunnen zij vastleggen in huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Het betreft een afspraak tussen degene die de overeenkomst aangaan. Toch kunnen de afspraken ook gevolgen hebben voor anderen, de zogeheten derden. Zijn die derden gebonden aan de gemaakte afspraken?

Derden niet gebonden

Nee, de derden zijn niet zonder meer geboden aan de afspraken. Uit de wet volgt:

“Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank Den Haag.”

Derden moeten van de afspraak weet hebben of daar weet van kunnen hebben. Door de voorwaarden in te schrijven in het huwelijksgoederenregister kunnen de derden, bijvoorbeeld de schuldeisers, wetenschap krijgen. Door de wetenschap of de mogelijkheid daartoe hebben de afspraken niet alleen gevolg voor de onderlinge relatie tussen de echtgenoten of geregistreerde partners maar ook voor anderen.

Een registratie is niet verplicht. Door de voorwaarden niet te laten registreren, zijn derden die onkundig waren niet aan de afspraken gebonden. Dat kan vervelend uitpakken als de keuze is gemaakt om af te wijken van de normale wettelijke regels voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Inschrijven

Wilt u de derden binden, ga dan tot inschrijving over. Echtgenoten en geregistreerde partners kunnen samen of afzonderlijk van elkaar een verzoek doen tot inschrijving.

Wanneer de notaris voor of tijdens het huwelijk of partnerschap voorwaarden opmaakt, dan zal de notaris deze voorwaarden veelal registreren in het huwelijksgoederenregister. Dat kan kosten met zich meebrengen

Gaat u scheiden en heeft dat gevolgen voor het huwelijksgoederenregime, dan kan inschrijving van het verzoekschrift tot scheiding wenselijk zijn. Dat is onder meer het geval als tijdens het huwelijk sprake was van een algehele gemeenschap van goederen. Ook na een scheiding van tafel en bed kan behoefte bestaan aan inschrijving in het huwelijksgoederenregister. De (scheidings)advocaat kan het verzoek tot scheiding laten registeren. Daar zijn doorgaans geen kosten aan verbonden.

Doel van het register

Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register met als doel de bescherming van de derden. Die derden hebben door de voorwaarden of het scheidingsconvenant veelal minder mogelijkheden om de (ex-)echtgenoten of (ex)partners aansprakelijk te houden voor elkaar schulden. Online kan een uittreksel van de registratie worden opgevraagd. Schuldenaren kunnen de voorwaarden niet opvragen.

Meer weten over het huwelijksgoederenregister? Kijk dan eens op rechtspraak.nl en op rijksoverheid.nl of neem contact met ons op.