Wanneer is de mediation geëindigd?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 15 februari 2024 leestijd

Een mediationtraject kan op verschillende manieren eindigen. De meest voorkomende manieren zijn:

  1. De mediator besluit de mediation te beëindigen;
  2. Een deelnemer besluit de mediation te beëindigen;
  3. Deelnemers bereiken gedeeltelijke overeenstemming (en leggen dat vast);
  4. Deelnemers bereiken volledige overeenstemming (en leggen dat vast).

Beëindiging door deelnemer of mediator

De deelnemer(s) en de mediator kunnen het traject beëindigen vanwege de kernwaarde vrijwilligheid. Zij moeten bereid zijn tot mediation. De gedachte is dat een deelnemer niet tegen zijn of haar wil in gedwongen kan worden om een oplossing te zoeken. De mediator kan niet gedwongen worden de deelnemers daarbij te faciliteren.

Artikel 5.1 mediationreglement: “De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de partijen. Elke partij, alsook de mediator, kan op elk moment de mediation beëindigen.”

Artikel 7 onder c MfN-reglement: “Het staat partijen altijd vrij om een mediationovereenkomst op te zeggen en daarmee de mediation te beëindigen.”

Als een deelnemer of de mediator het mediationtraject voortijdig beëindigd, dan is het conflict niet opgelost. De deelnemers kunnen het conflict op een andere manier oplossen. Zij kunnen bijvoorbeeld een andere conflictbemiddelaar inschakelen of een procedure bij de rechtbank starten.

Volledige of gedeeltelijke overeenstemming

Een mediationtraject kan ook eindigen doordat de deelnemers gedeeltelijke of volledige overeenstemming hebben bereikt. Voor de onderdelen waar geen overeenstemming is bereikt, kan een andere manier van conflictbeslechting worden gezocht. Als volledige overeenstemming is bereikt, is het conflict opgelost.

Afspraken worden veelal vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst, maar dat is lang niet altijd het geval. Mediation blijft maatwerk. Het ene geschil vraagt om vastlegging en het andere geschil niet of minder uitgebreid. Soms volstaat een mail met daarin een gezamenlijk gemaakte en geformuleerde afspraak.

Een vorm van overeenstemming kan ook zijn; “We agree to disagree”. Bij de deelnemers bestaat niet langer de behoefte aan een oplossing.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer wilt weten over mediation of de werkwijze van onze mediators.