Heb ik toestemming van de andere ouder nodig?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 29 juni 2023 leestijd

Al even maak ik mij zorgen om mijn dochter. Ze lijkt concentratieproblemen te hebben. Afgelopen week bleek dat de juf op school en de zwemjuf mijn zorgen delen. Omdat mijn dochter last ondervindt, maak ik een afspraak bij de huisarts. Al snel kom ik tot de ontdekking dat ik samen met de andere ouder veel beslissingen moeten nemen. Waarover moeten we samen beslissen en wat kan ik doen als we niet op dezelfde golflengte zitten?

Wanneer moeten ouders samen beslissen?

Ouders die gezamenlijk belast zijn met het gezag over hun kind moeten samen beslissingen nemen. Wanneer een kind binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, dan zijn ouders samen belast met het ouderlijk gezag. Ook ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en waarbij het kind na 1 januari 2023 is erkend, hebben – uitzonderingen daargelaten – automatisch samen het gezag over het kind. Voor de ouders die niet gezamenlijk belast zijn met het gezag bestaat de mogelijkheid om het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen. Dit kan eenvoudig online.

In welke situaties moet je samen beslissen?

In de hiervoor aangehaalde situatie moeten ouders meerdere malen samen beslissingen nemen. Het begint al met het bezoek aan de huisarts. Een ouder kan alleen een afspraak maken. De huisarts kan echter niet zonder meer medicatie aan een minderjarig kind voorschrijven of een doorverwijzing afgeven. Voor beide handelingen heeft de huisarts – uitzonderingen daargelaten – de toestemming van beide ouders nodig (zie ook de KNMG-wegwijzer).

Als de huisarts met toestemming van beide ouders een verwijzing voor bijvoorbeeld een psycholoog heeft afgegeven, dan kunnen ouders een afspraak bij de psychologenpraktijk maken. Bij aanvang van het intakegesprek zullen ouders opnieuw toestemming moeten geven de start van de hulpverlening. Bij de start van de hulpverlening zal ook gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs van het kind. De legitimatieplicht in de zorg geldt ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Is er geen paspoort of identiteitskaart, dan zullen ouders dus en wederom samen een identiteitsbewijs van hun kind moeten aanvragen. In sommige gemeenten moeten ouders zelfs samen en in persoon de aanvraag doen.

Andere voorbeelden van beslissingen die ouders samen moeten nemen zijn beslissingen over de verhuizing van het kind, een vakantie naar het buitenland en de schoolkeuze.

Wat als het niet lukt om samen te beslissen?

Lukt het niet om samen een beslissing te nemen en is daar wel behoefte aan, dan kan een ouder zich met de hulp van een advocaat tot de rechter wenden. De rechter kan gevraagd worden om vervangende toestemming te verlenen. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals mediation of parenting coördination, die ertoe kunnen leiden dat jullie als ouders toch tot een gezamenlijke beslissing komen.

Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.