Vervaltermijn Transitievergoeding?

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 14 november 2019 leestijd

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag, als hij meer dan twee jaar in dienst is geweest en de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet voortzet [1]. Meestal wordt de transitievergoeding samen met de eindafrekening aan de werknemer uitgekeerd. Als dit niet gebeurt, moet de werknemer snel actie ondernemen en naar de kantonrechter gaan. Er geldt namelijk een vervaltermijn van drie maanden voor het vorderen van een transitievergoeding, gerekend vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst geëindigd is.

Sommige werkgevers gaan niet uit zichzelf tot uitkering over, maar wachten tot een werknemer hier in rechte aanspraak op maakt. Deze werkgevers hopen op deze manier een beroep te kunnen doen op de vervaltermijn en zo de transitievergoeding niet te hoeven betalen. De werkgever uit onderstaande uitspraak had hier zelfs beleid van gemaakt, maar wordt door het hof teruggefloten

Hof Den Haag

In de zaak ECLI:NL:GHDHA:2019:2618 was de situatie als volgt. Een werknemer is langdurig arbeidsongeschikt. De werkgever schrijft de werknemer dat een ontslagvergunning zal worden aangevraagd bij het UWV. Verder schrijft de werkgever dat als de vergunning verkregen wordt, het dienstverband beëindigd zal worden en de werknemer een eindafrekening en een transitievergoeding zal ontvangen.

De vergunning wordt verkregen en de werknemer wordt ontslagen. De transitievergoeding wordt echter niet betaald. De werknemer verzoekt wel om betaling, maar krijgt pas een schriftelijk reactie na ommekomst van de vervaltermijn en schrijft de werknemer dan dat hij bij verzoekschrift had moeten vragen om de transitievergoeding.

Het Hof gaat hier niet in mee en overweegt dat een beroep op de vervaltermijn onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn en in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Verder speelt een rol dat de werknemer de mededeling in de brief van de werkgever als toezegging heeft gezien, en dat de werkgever pas na ommekomst van de vervaltermijn op die toezegging is teruggekomen.

Kortom, de werkgever moet alsnog de transitievergoeding betalen.

Vanaf 2020

Als de transitievergoeding na 1 januari 2020 vanaf het begin van het dienstverband verschuldigd is, kan het vaker voorkomen dat een werkgever niet uit zichzelf tot betaling overgaat. Het is voorlopig nog de vraag of meer rechtbanken het oordeel van het Hof Den Haag zullen volgen. Wij adviseren om in dergelijke situaties tijdig advies in te winnen en actie te ondernemen.

Wilt u advies over een ontslag of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact

[1] Na 1 januari 2020 heeft door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) elke werknemer vanaf dag één het recht op transitievergoeding hebben bij een ontslag (behoudens uitzonderingen).