UBO-register niet meer openbaar?

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 23 november 2022 leestijd

Het Hof van Justitie (EU) heeft gisteren een arrest gewezen waardoor de openbaarheid van het UBO-register niet langer vanzelfsprekend is. Wat is dit UBO-register ook alweer en wat is het gevolg van dit arrest?

UBO-register

Het UBO-register is een implementatie van de antiwitwas- en anticorruptieregelgeving op Europees niveau. Het doel is om inzichtelijk te maken welke natuurlijke personen uiteindelijke belanghebbenden zijn bij de rechtspersonen. In Nederland wordt het UBO-register bijgehouden door de Kamer van Koophandel. Sinds maart 2022 zijn ondernemingen verplicht om te registeren wie bij hun de “Ultimate Beneficial Owners” (UBO) zijn.

Vanaf het moment dat het UBO-register is aangekondigd, hebben ondernemers bezwaren tegen het register. Door het UBO-register wordt privacygevoelige informatie over privépersonen openbaar toegankelijk.

Openbaarheid niet noodzakelijk

In het arrest van het Hof  staat ter discussie hoe de implementatie van het UBO-register in Luxemburg zich verhoudt met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegeven. Het UBO-register in Luxemburg is gebaseerd op dezelfde regelgeving als het UBO-register in Nederland.

Het Hof overweegt dat de openbaarheid van het UBO-register, waarmee de toegang mogelijk wordt gehouden voor journalisten en maatschappelijke organisatie, kan bijdragen aan bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Echter, acht het Hof deze openbaarheid niet noodzakelijk om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Volgens het Hof is er dus geen reden om het UBO-register openbaar toegankelijk te maken. Bij het ministerie van Financiën is nog geen definitief besluit genomen over het Nederlandse UBO-register. De verwachting is dat de registratie in het UBO-register verplicht blijft, maar het register zelf zal niet langer openbaar toegankelijk zal zijn.

Heeft u vragen over uw UBO registratie of de structuur van uw onderneming? Neem dan contact op met onze specialisten ondernemingsrecht.

Contact