Nog geen beslissing van het UWV. Wat nu?

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 24 november 2023 leestijd

Hebt u de mededeling op de website van het UWV al gelezen?

Op dit moment zijn er meer aanvragen voor een WIA-uitkering dan wij aankunnen. Daardoor lopen wij achter met de beoordelingen en kunnen wij meestal niet binnen 8 weken een beslissing nemen.”

Het UWV loopt heel erg achter in het afhandelen van aanvragen voor een WIA-uitkering. Dit leidt ertoe dat het UWV soms pas maanden na het verstrijken van de beslistermijn een beslissing neemt. Al die tijd zit de aanvrager van de uitkering in onzekerheid. Het later nemen van een beslissing kan ook financiële gevolgen hebben. Wat kunt u in zo’n situatie doen?

Voorschot vragen

Het UWV kan een voorschot betalen. U kunt hierom vragen, maar meestal neemt het UWV zelf het initiatief daartoe. Het voorschot wordt verrekend met de uitkering. Hebt u geen recht op een uitkering, dan hoeft u het voorschot -vanwege een tijdelijke maatregel – in veel gevallen niet terug te betalen, hier kunnen voorwaarden aan verbonden zijn. Laat u hier dus goed over informeren.

Twee weken termijn

Als het UWV niet op tijd beslist op een aanvraag dan kunt u het UWV in gebreke stellen. Dat wil zeggen dat u per brief of via het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’ het UWV verzoekt om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen. Als het UWV geen beslissing neemt binnen de twee weken termijn, dan hebt u recht op een financiële vergoeding (dwangsom). De maximale vergoeding (in 2023) is € 1.442,00.

Procedure bestuursrechter

Het kan voorkomen dat het UWV ook nadat de maximale vergoeding is verbeurd en de termijn dus is verstreken, geen beslissing heeft afgegeven. In dat geval kan een procedure bij de bestuursrechter worden gestart.

De bestuursrechter wordt dan verzocht om het UWV te veroordelen alsnog op korte termijn een beslissing te nemen. Om het UWV te dwingen zich aan de uitspraak te houden, kan ook hier een dwangsom gevorderd worden.

Een uitspraak van de rechtbank, waarbij de verzoeken die Marieke Hartkoorn heeft ingediend en die zijn toegekend, is hier te vinden.

Hulp nodig?

Wilt u hulp bij het opstellen van een brief aan het UWV, het invullen van het formulier of het voeren van een procedure? Wij helpen u graag en informeren u over uw mogelijkheden. Klik hier voor het contactformulier of neem telefonisch contact op via 010 4332777.