Hoe lang duurt een mediationtraject?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 31 juli 2023 leestijd

De duur van een mediationtraject is van verschillende omstandigheden afhankelijk waaronder het aantal geschilpunten en de beschikbaarheid van de deelnemers en de mediator. Het oplossen van meerdere geschilpunten kost vaak meer tijd dan het oplossen van één geschil. En als een deelnemer beperkt beschikbaar is vanwege bijvoorbeeld werk of ziekte, dan kan het traject meer tijd in beslag nemen dan in een traject waarbij de deelnemers deze beperking niet kennen. Iedere mediation kent daardoor zijn eigen duur.

Minimaal één bijeenkomst

Een mediationtraject start altijd met een bijeenkomst waarbij de mediationovereenkomst wordt getekend en de spelregels met de deelnemers worden doorgenomen. Veelal wordt in de eerste bijeenkomst ook gesproken over de aanleiding van het geschil. Een mediationtraject duurt minimaal één bijeenkomst. Een bijeenkomst duurt doorgaans langer dan één uur en niet langer dan twee uur.

Drie bijeenkomsten is gebruikelijk

Het verloop van de eerste bijeenkomst is bepalend voor het vervolg. Sommige deelnemers hebben aan één bijeenkomst voldoende. Andere deelnemers besluiten het traject niet te continueren en het geschil op een andere manier op te lossen. Het komt echter vaker voor dat deelnemers drie bijeenkomsten nodig hebben om afspraken te maken en tot ondertekening over te gaan.

Het inplannen van afspraken is van de beschikbaarheid van de deelnemers en van de mediator afhankelijk. Sommige geschillen kunnen snel opgelost worden en andere niet. De gemiddelde duur van een mediationtraject is drie maanden.

Maximaal aantal bijeenkomsten

Een mediationtraject moet vooruitgang kennen. Een mediator beoordeelt tijdens het mediationtraject of voldoende vooruitgang wordt geboekt. Zijn de deelnemers nog steeds bereid om het geschil op te lossen? Spannen zij zich daarvoor in? Als blijkt dat de bereidheid ontbreekt dan kan de mediator het mediationtraject beëindigen. Een mediationtraject duurt veelal niet meer dan vijf bijeenkomsten.

Wilt u weten wat onze mediators voor u kunnen betekenen? Neem voor meer informatie contact op.