Woonrecht na beëindiging samenleving?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 8 december 2021 leestijd

Wie heeft meer woonrecht na beëindiging van de samenleving?

Woon je samen en deel je een huishouden dan is er sprake van samenwoning. Het kan gewenst zijn om mondelinge of schriftelijke afspraken te maken. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Dat hoeft geen problemen op te leveren, maar dat kan wel tot problemen leiden als de relatie eindigt en de communicatie minder soepel verloopt. Zo ervoer ik laatst weer in een kort geding procedure omdat de partner van mijn cliënt het huis niet wilde verlaten. De man wilde niet vertrekken en beriep zich op een woonrecht na de samenleving.

In deze blog sta ik stil bij de problemen met betrekking tot de woning als er geen samenlevingsovereenkomst is gesloten.

Contractuele rechten en plichten

Je kunt samenwonen in een huurwoning of in een koopwoning. Door het feitelijk gaan samenleven ontstaan normaal gesproken geen contractuele rechten en verplichtingen. De beëindiging van de relatie brengt evenmin wijziging van het huurrecht of eigendomsrecht met zich mee. Degene die geen huurder of eigenaar is, zal bij beëindiging van de relatie de woning moeten verlaten.

Wil je samen huren of kopen dan zul je dat moeten vastleggen. Het samen huren van een woning of het samen eigenaar zijn van een woning brengt rechten en plichten met zich mee. Je hebt bijvoorbeeld allebei het recht om de woning te bewonen en allebei de plicht om bij te dragen in de lasten. Als een relatie eindigt kan één van de twee de ander niet verplichten de woning te verlaten. Je zult daar dus afspraken over moeten maken of de beslissing aan de rechter moeten overlaten.

Redelijkheid en billijkheid

Of je nu wel of niet samen huurder/eigenaar bent, ook samenlevers hebben rechten en plichten zowel tijdens als na de samenleving. Die rechten en plichten vloeien voort uit de redelijkheid en billijkheid, het ongeschreven recht. Wat redelijk en wat billijk is, kan per situatie verschillen. Doorgaans wordt het niet redelijk en billijk geacht om de ander de toegang tot de woning te ontzeggen zonder die persoon een redelijke termijn te gunnen andere woonruimte te vinden. Ook hier geldt: lukt het samen niet om tot afspraken te komen, vraag dan de rechter om een beslissing bijvoorbeeld een beslissing tot ontruiming, tot ontzegging van de toegang tot de woning en of tot uitschrijving van het adres in de gemeentelijke basisadministratie.

Meer weten? Neem gerust contact op met onze familierechtspecialisten.

Contact