De waarde van vakantieverlof

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 8 november 2021 leestijd

Werknemers hebben per jaar minstens vier weken vakantieverlof. Vaak is dit iets meer, op grond van aanvullende regelgeving zoals een cao. Als een werknemer verlof opneemt, krijgt hij loon doorbetaalt. Als een werknemer uit dienst treedt en er vakantiedagen overblijven, wordt het overgebleven verlof uitbetaald. In die situaties rijst de vraag, wat is de waarde van vakantieverlof?

 

Hoeveel is verlof waard?

Het Europees Hof heeft geoordeeld dat een werknemer niet mag worden ontmoedigd om vakantieverlof op te nemen. Er is zeker sprake van ontmoediging als een werknemer tijdens zijn vakantie minder loon ontvangt, dan het loon dat hij zou ontvangen als hij doorwerkt. Het loon van een vakantiedag moet daarom gelijk zijn aan het loon over een “normale” werkdag.

Het loon over een vakantiedag bestaat dan ook niet alleen uit het basisloon, maar ook uit alle looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de taken en vergoedingen die de werknemer normaal ontvangt. Dit geldt ook voor het loon over vakantiedagen, die bij het einde van het dienstverband worden uitbetaald. De waarde van vakantieverlof is dus gelijk aan de waarde van “normale” werkdagen.

 

Relevante looncomponenten?

Wat moet dan concreet worden betaald tijdens vakantieverlof of bij het einde van het dienstverband? In ieder geval moeten het basisloon en de vaste vergoedingen betaald worden. De vaste vergoedingen die eens per jaar worden uitgekeerd, tellen ook mee. Denk hierbij aan het vakantiegeld, een vaste eindejaarsuitkering of dertiende maand.

Ook de (gemiddelde) variabele toeslagen zoals een onregelmatigheids-, avond-, nacht, of weekendtoeslag, moeten worden betaald. Deze worden in sommige CAO’s nog steeds uitgesloten, maar dat is niet terecht. De afwijkende bepalingen in een CAO kunnen het dwingende vakantierecht niet opzij schuiven.

Componenten als bonussen, provisie en commissie moeten in beginsel ook (naar rato) worden meegewogen in het vakantieloon. Onkostenvergoedingen worden niet betrokken in de berekening van het vakantieloon.

Sommige looncomponenten staan regelmatig ter discussie. Zo hebben rechters zich de afgelopen jaren gebogen over de vraag of het werkgeversdeel van de pensioenpremie of de kosten van een leaseauto die privé gebruikt mag worden, onderdeel moeten zijn van het vakantieloon. Echt eenduidige rechtspraak is er tot op heden niet.

 

Conclusie

Loon doorbetalen tijdens de vakantie van een werknemer is redelijk vanzelfsprekend, maar over de hoogte van dit loon wordt wel getwist. Als resterende vakantiedagen bij het einde van het dienstverband uitgekeerd moeten worden, wordt het ook vaak ingewikkeld, zeker als het loon bestaat uit verschillende componenten.

Wenst u advies over uw vakantieregelingen of hulp bij een (dreigend) geschil over uitbetaling van vakantieverlof bij de beëindiging van een dienstverband? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact