Voornaam wijzigen? Wanneer, waar en hoe?

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 1 maart 2016 leestijd

Niet blij met de voornaam die jou bij de geboorte is gegeven? Wil je jouw voornaam wijzigen of er één toevoegen? Zo eenvoudig als jouw ouders jou een naam kunnen geven bij de geboorte, het later veranderen van die naam is zo eenvoudig nog niet.

Volgens de wetgever heeft de maatschappij belang bij de continuïteit van een naam. Om die reden moet degene die zijn naam wenst te wijzigen een zwaarwegend belang hebben bij deze wijziging. En om die reden heeft de wetgever bepaald, dat er een rechter aan te pas moet komen die moet oordelen of een voornaamswijziging kan worden doorgevoerd. De rechter moet een belangenafweging maken tussen het maatschappelijke belang bij de continuïteit en het zwaarwegende belang van degene die zijn voornaam wenst te wijzigen.

Wat wordt door de rechters in Nederland gezien als een zwaarwegend belang? Voorbeelden van uitspraken van rechters waarin het verzoek tot voornaamswijziging is toegewezen, zijn gevallen waarin een persoon van geloofsovertuiging of sekse verandert en de huidige naam ongepast is geworden, waarin een persoon veel hinder ondervindt van de naam, bijvoorbeeld omdat hij of zij daarmee gepest wordt op school, of simpelweg omdat een typefout is gemaakt bij het opgeven van de voornaam bij de geboorte.

Hoe verloopt een procedure tot wijziging van de voornaam? Met behulp van een advocaat wordt een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. De afdeling burgerzaken van de gemeente laat zich over het verzoek uit en vervolgens beslist de rechter, met of zonder zitting, of het verzoek tot voornaamswijziging kan worden toegewezen gelet op de eisen die de wet hieraan stelt. Wanneer het verzoek wordt toegewezen, zal de gemeente de nieuwe voornaam doorvoeren in de registers van de burgerlijke stand.

Wil je meer weten over dit onderwerp, dan kun je contact met ons opnemen.