Vermogende vaders met niet erkende kinderen: opgelet!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 12 februari 2016 leestijd

Wanneer een kind buiten een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) wordt geboren, zegt de wet dat een kind enkel een juridisch vader heeft wanneer het door de vader bij de gemeente wordt erkend. Ook wanneer het vaderschap door de rechter wordt vastgesteld, heeft een kind een juridisch vader. Juridisch vaderschap heeft onder andere tot gevolg, dat het kind erfgenaam is van de vader.

Veel vaders realiseren zich niet, dat niet door hen erkende kinderen na het overlijden van vader zich alsnog kunnen melden als erfgenaam. Met behulp van de procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kunnen de niet-erkende kinderen zelfs na het overlijden van de vader erkenning via de rechter afdwingen. Het biologisch verwantschap, vaak door het desbetreffende kind aangetoond met een dna-onderzoek, is het enige wettelijke vereiste. Goed contact tussen kind en vader is niet relevant.

Bij toewijzing van het verzoek door de rechter deelt het kind vervolgens mee in de erfenis van vader, dit samen met de eventuele overige erfgenamen. Als vader tijdens zijn leven niets bij testament heeft geregeld, kan dat in de praktijk met zich brengen, dat er zich na het overlijden van vader opeens een aantal kinderen melden, die zeggen een kind van erflater te zijn. Het bekend worden van de aanwezigheid van een omvangrijke erfenis kan daarbij uiteraard meespelen. Soms wordt zelfs opgraving van de erflater bevolen om een dna-onderzoek te kunnen laten uitvoeren.
Een vervaltermijn voor het instellen een procedure tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is er niet. Erfgenamen van vader dienen dus jarenlang rekening te houden met een eventuele claim van niet erkende kinderen.
Vaak is dit alles voor hen een zware dobber: naast het overlijden van hun dierbare, zien zij een gedeelte van hun erfenis verdwijnen naar een kind, dat tijdens het leven van de overledene niet als zodanig erkend was.

Vaders kunnen dit deels voorkomen, bijvoorbeeld door tijdens hun leven een testament op te stellen waarin zij benoemen wie hun erfgenamen zullen zijn. De aanspraak van een eventueel niet-erkend kind wordt daarmee beperkt tot de legitieme portie, dat is de helft van het normale erfdeel.

Voor vragen over gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kunt u contact opnemen met onze familierechtspecialisten.