Verlof bij gezinsuitbreiding, zo zit het

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 15 juli 2022 leestijd

Er zijn inmiddels veel soorten verlof waarvan gebruik gemaakt kan worden bij gezinsuitbreiding. Wij hebben een overzichtelijke opsomming gemaakt van de verlofsoorten en de bijbehorende hoofdregels. Bijzondere situaties zoals verlofrechten voor zzp’ers, ziekte tijdens verlof, het krijgen van meerlingen of adoptie, komen hieronder niet aan de orde.

Vanaf 2 augustus 2022 is het nieuw dat ouders gebruik kunnen maken van gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Deze verlofvorm kan ook benut worden door ouders, waarvan het kind op 2 augustus 2022 de leeftijd van een jaar nog niet heeft bereikt.

Hebt u vragen over deze bijzondere verlofsituaties, of over het gewone verlof bij gezinsuitbreiding, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • Wie: de zwangere werknemer
 • Duur: 16 weken
 • Vergoeding: uitkering ter hoogte van 100% van het (maximum) dagloon

Het zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken in voor de uitgerekende datum. Uiterlijk drie weken vooraf aan het verlof, vraagt de werknemer dit bij werkgever aan.

Na de bevalling heeft werknemer recht op tien weken bevallingsverlof. De werknemer moet de bevalling uiterlijk op de tweede dag na de bevalling melden bij de werkgever.

De werkgever vraagt de uitkering voor de werknemer aan bij het UWV. Meestal betaalt de werkgever het loon aan werknemer door en wordt de uitkering door het UWV aan de werkgever overgemaakt.

 

Calamiteitenverlof

 • Wie: de partner
 • Duur: tijdens de bevalling van de partner
 • Vergoeding: loon

De tijd dat de werknemer het werk niet kan verrichten om de bevalling van de partner bij te wonen, geniet de werknemer calamiteitenverlof met behoud van loon.

 

Geboorteverlof

 • Wie: de partner
 • Hoe lang: 1 week*
 • Vergoeding: loon

De partner kan binnen vier weken na de geboorte een week betaald verlof opnemen. De werknemer mag het verlof naar eigen inzicht indelen. De week hoeft dus niet aaneengesloten opgenomen te worden.

De werknemer meldt de ingangsdatum en de manier waarop het verlof wordt opgenomen schriftelijk, uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum aan de werkgever. De verlofperiode is mede afhankelijk van de geboortedatum, dus vaak is een exacte datum niet aan te geven. In dat geval moet de werknemer de verlofperiode zo snel mogelijk doorgeven.

 

Aanvullend geboorteverlof

 • Wie: de partner
 • Hoe lang: 5 weken*
 • Vergoeding: uitkering 70% van het (maximum) dagloon

De partner kan, nadat deze het geboorteverlof van een week heeft opgenomen, ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf weken en moet worden opgenomen in de 26 weken (zes maanden) na de geboorte. De werknemer kan ook deze periode naar eigen inzicht indelen.

De werknemer meldt de ingangsdatum en de manier waarop het verlof wordt opgenomen schriftelijk aan de werkgever, uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof.

De werknemer heeft recht op een uitkering die door tussenkomst van de werkgever bij het UWV wordt aangevraagd.

 

Ouderschapsverlof

 • Wie: de ouders
 • Hoe lang: 26  weken*
 • Vergoeding: geen

Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 weken. De datum en spreiding van het verlof worden minstens twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever medegedeeld. De 26 weken kunnen naar eigen inzicht verdeeld worden, maar kunnen niet worden opgenomen nadat het kind acht jaar is geworden.

Vanaf 2 augustus 2022 kan voor een deel van dit verlof een uitkering worden verkregen, dit is het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en wordt hieronder toegelicht.

 

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

 • Wie: de ouders
 • Hoe lang: 9  weken*
 • Vergoeding: uitkering 70% van het (maximum) dagloon

Van de 26 weken ouderschapsverlof kan voor negen weken een uitkering worden verkregen. Waar het gewone ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van het kind kan worden opgenomen, kan het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof alleen in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen en pas nadat het (aanvullend) geboorteverlof is opgenomen (of daarop geen recht meer bestaat).

De datum en spreiding van het verlof worden minstens twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever medegedeeld. De negen weken kunnen naar eigen inzicht verdeeld worden. De uitkering wordt door tussenkomst van de werkgever bij het UWV aangevraagd.

Ouders die in het jaar voor 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen én de 26 weken verlof nog niet volledig benut hebben, komen ook nog in aanmerking voor het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Om de volle negen weken te kunnen benutten, moet het kind niet eerder geboren zijn dan 4 oktober 2021.

 

Kan de werkgever verlof bij gezinsuitbreiding weigeren?

Geboorte en ouderschapsverlof worden in beginsel vastgesteld in lijn met de wensen van de werknemer. De werkgever kan het verlof niet weigeren. Alleen als de werkgever hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, kan de invulling van het verlof, na overleg met de werknemer, anders dan door de werknemer verzocht worden ingedeeld.

Contact

*) Steeds waar “weken” staat, wordt bedoeld de “arbeidsduur per week”.