Conformiteit en verkopersgarantie

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 9 mei 2022 leestijd

Wat heb ik als ondernemer nou aan mijn fiets hangen?

Wat verandert voor de ondernemer?

Dankzij EU-wetgeving zou het makkelijker moeten zijn om zaken, zoals kleding en fietsen, over de landsgrenzen te verkopen. Maar wat als de consument het idee heeft een kat in de zak te hebben gekocht? De EU streeft ook naar een betere consumentenbescherming. Recent zijn de regels over conformiteit en verkopersgarantie uitgebreid. Wij bespreken welke zaken voor u veranderen.

Conformiteit en de verlenging van de duur van het bewijsvermoeden

Als de ondernemer een fiets verkoopt, dan mag de consumentkoper verwachten dat de fiets aan de overeenkomst beantwoord. Levert u een step in plaats van een fiets, dan beantwoordt de zaak niet aan de overeenkomst. Het wordt wat ingewikkelder als u wel de fiets levert, maar die fiets niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Stel dat u een ‘rijklare fiets’ verkoopt. De koper zal dan verwachten dat de fiets twee gemonteerde en opgepompte banden heeft. Als de koper vindt dat de fiets niet beantwoordt aan de overeenkomst dan moet koper dat stellen en bij voldoende betwisting van de verkoper ook bewijzen.

In artikel 7:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek was opgenomen dat een zaak vermoed wordt bij aflevering niet aan de overeenkomst te beantwoorden als binnen zes maanden na aflevering duidelijk wordt dat de zaak afwijkt van de overeenkomst. Deze termijn is met een half jaar verlengd zodat dit vermoeden nu een termijn van een jaar heeft. Als verkoper is het niet voldoende dat vermoeden enkel te ontzenuwen. De verkoper moet kunnen bewijzen dat het gebrek is ontstaan na de levering van de zaak.

Ook volgt uit de richtlijn dat het verkochte geschikt moet zijn voor haar doel. In het voorbeeld van de fiets, zou de fiets geschikt moeten zijn voor vervoer van een persoon. Beantwoord de geleverde fiets wel aan de koopovereenkomst, maar is de fiets in niet geschikt voor vervoer van een persoon, dan kan alsnog sprake zijn van non-conformiteit.

Verkopersgaranties

Een ander punt van aandacht zijn de commerciële garanties, ook wel de verkopersgarantie, omdat de EU een aantal eisen stelt aan garantiebewijs. Wanneer u als verkoper ervoor kiest om de consument meer garantie te bieden dan waartoe de consument op grond van de wet recht heeft, dan moet dat garantiebewijs aan de consument worden verstrekken op een duurzame gegevensdrager (zoals e-mail of een bon op papier dat niet snel vergaat) en zal het garantiebewijs in duidelijke en begrijpelijk taal moeten zijn opgesteld. Het garantiebewijs moet in ieder geval bevatten:

  1. een duidelijke verklaring dat de consument bij wet recht heeft op kosteloze remedies van de verkoper in geval van een conformiteitsgebrek van de goederen en dat die remedies niet worden aangetast door de verkopersgarantie;
  2. de naam en het adres van de garant;
  3. de procedure die de consument moet volgen om de uitvoering van de verkopersgarantie te verkrijgen;
  4. de aanduiding van de onder de commerciële garantie vallende goederen; en
  5. de verkopersgarantie voorwaarden.

Door de tekst heen fietsend

De consument wordt meer tegemoetgekomen om bewijsnood te voorkomen als de verkoper tegenwerpt dat het gebrek pas na aflevering is ontstaan. De consument moet aantonen dat het gekochte afwijkt van de overeenkomst en dat deze afwijking zich binnen twaalf maanden na aflevering heeft geopenbaard. Het is dan aan de verkoper om te bewijzen dat de zaak op het moment van levering wel aan de overeenkomst beantwoordde. De verkoper slaagt pas als de rechter niet (meer) vermoedt dat het gebrek is ontstaan bij levering.

Wij kunnen u onder meer helpen bij het opstellen van een overeenkomst en vormgeven van uw leveringsproces. Als u wilt weten wat we nog meer voor u kunnen betekenen, neem dat contact met onze specialisten op.