Veilig gebruik van drones

gepubliceerd door: Roderick Rischen geplaatst op 16 november 2015 leestijd

De regelgeving bij het gebruik van drones is nog volop in ontwikkeling, op Europees niveau en op nationaal niveau. Op dit moment geldt de Europese regelgeving voor drones van 150 kilo of zwaarder, terwijl de nationale overheden de minder zware (en meest voorkomende) drones kunnen regelen.

In de regelgeving wordt een drone aangeduid als een RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), een RPA of een UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Onderscheid wordt gemaakt tussen het commercieel gebruik van een drone en het gebruik door een particulier, die het vliegen met een drone als zijn hobby ziet.

Het Europees Parlement heeft in oktober 2015 aanwijzingen gegeven aan de Europese Commissie over de zaken waar rekening mee gehouden zal moeten worden in de nieuwe wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte ID-chip en registratie, maar ook duidelijke regels rondom het waarborgen van privacy.

In Nederland geldt op dit moment het volgende.

Particulieren mogen met bepaalde drones vliegen. De drone moet altijd voor de piloot zichtbaar zijn tijdens de daglichtperiode. Binnen de bebouwde kom mag niet gevlogen worden. Men mag niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of het water. In de buurt van vliegvelden en in bepaalde andere aangewezen gebieden mag niet worden gevlogen. Op het particulier/recreatief gebruik van RPAS is de Regeling modelvliegen van toepassing.

Op het beroepsmatig gebruik is o.a. de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPAS alleen gebruiken als ze beschikken over een voor de bestuurder van de RPAS geldend bewijs, een voor de RPAS afgegeven bewijs van luchtwaardigheid en het bedrijf dient te beschikken over een vergunning, waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over de beroepsbekwaamheid en de organisatie om de RPAS veilig te exploiteren. Wanneer de RPAS meer weegt dan 25 kilogram zijn er nog andere vereisten gesteld.

De regelgeving is de afgelopen maanden enige malen gewijzigd en het ziet er naar uit, dat er voorlopig nog geen definitieve regeling zal zijn.

Indien u zelf een drone hebt voor particulier of beroepsmatig gebruik en u zich afvraagt aan welke vereisten u exact dient te voldoen, neemt u dan contact op met ons.