Uitvoerbaar bij voorraad

gepubliceerd door: Roderick Rischen geplaatst op 27 juli 2016 leestijd

De meeste uitspraken worden uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat houdt in, dat de uitspraak ten uitvoer kan worden gelegd, ook al is hoger beroep ingesteld. De eisende partij die bij de rechtbank gelijk heeft gekregen hoeft dan niet het hoger beroep af te wachten alvorens zijn ‘gelijk te halen’.

Er zit echter een risico aan en een onlangs gegeven arrest van de Hoge Raad geeft daar een mooi voorbeeld van.

In eerste instantie werd Duck veroordeeld om binnen een maand na betekening van het vonnis de bovenste verdieping van haar huis af te breken. Zou zij dat niet tijdig doen, moest ze een boete (dwangsom) betalen. Zij begon met afbraakwerkzaamheden, maar vroeg tegelijkertijd in een andere procedure aan de rechter om de uitvoering van het vonnis te schorsen. Die schorsing werd haar gegund en in hoger beroep werd zij in het gelijk gesteld.

Vervolgens vorderde Duck schadevergoeding van de oorspronkelijke eiser, omdat zij uiteindelijk ten onrechte was overgegaan tot afbraak. Zij kreeg gelijk.

De partij, die Duck had gedwongen tot nakoming van het vonnis – en dus tot het afbreken van de bovenste verdieping – handelt in beginsel onrechtmatig en dient een schade vergoeding te betalen als in hoger beroep wordt geoordeeld dat het vonnis van de rechtbank niet juist was. Zelfs als u handelt op basis van een vonnis van de rechtbank, kan het toch zo zijn dat u later onjuist blijkt te hebben gehandeld met bijvoorbeeld als gevolg dat u de schade dient te vergoeden.

Indien u meer wilt weten, neemt u dan gerust contact met ons op.