Transitievergoeding en wachtgeld?

gepubliceerd door: Joop Nijhuis geplaatst op 23 februari 2016 leestijd

Sinds 1 juli 2015 is wettelijk geregeld, dat werknemers bij ontslag op initiatief van de werkgever veelal in aanmerking komen voor een transitievergoeding (ontslagvergoeding).

In veel cao’s is echter nog een wachtgeldregeling opgenomen en de wetgever vond het niet gewenst dat de werknemer bij ontslag zowel wachtgeld als een transitievergoeding zou ontvangen. Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is echter een tijdelijke regeling tot uiterlijk 1 juli 2016. Het idee hierbij is, dat de cao-partijen voldoende tijd krijgen om de cao (wachtgeldregeling) aan te passen op de nieuwe wetgeving.

Inmiddels zijn er nog zo’n vier maanden te gaan tot aan 1 juli 2016 en in heel veel cao’s met wachtgeldregeling heeft nog geen aanpassing plaatsgevonden. Dit kan ertoe leiden dat werknemers in geval van ontslag na 1 juli 2016 zowel wachtgeld als een transitievergoe-ding ontvangen.

Voor werkgevers kan het daarom van belang zijn om al voor 1 mei 2016 de ontslagaan-vraag in te dienen bij het UWV of het ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter, in dat geval blijft namelijk dit Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van toepassing. Zo kan een werkgever voorkomen dat hij straks dubbel betaalt.

Indien u meer wilt weten over de samenloop van wachtgeld en transitievergoeding, aarzel niet om contact met ons op te nemen.