Overstappen naar andere school? Toestemming andere ouder nodig!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 30 augustus 2016 leestijd

Als je samen ouderlijk gezag over je kind uitoefent, betekent dat dat je als ouders elkaars toestemming nodig hebt om belangrijke beslissingen over je (minderjarige) kind te nemen. Als je als ouder vindt, dat je kind op zijn/haar school niet op zijn/haar juiste plaats zit, kun je besluiten je kind over te plaatsen naar een andere school.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag brengt dan wel met zich, dat de andere ouder daarvoor zijn akkoord moet geven. Hierover zul je dus met de andere ouder moeten overleggen. Word je het daar samen niet over eens, dan kun je óf de situatie laten zoals het is, óf aan de rechter vragen om een akkoord te geven. Het akkoord van de rechter vervangt dan het gebrek aan akkoord van de andere ouder.

Van belang daarbij is wel, dat je goed aantoont dat de nieuwe school van jouw keuze beter is dan de school waar het kind nu op zit. Denk daarbij aan schoolrapporten en gespreksverslagen van interne begeleiders over de schoolontwikkeling van het kind. Enkel je eigen (subjectieve) beleving dat de nieuwe school beter is voor je kind, is dus niet voldoende.

Wij staan regelmatig gescheiden ouders bij. Zo ook in bovengenoemd geval, waarbij wij een gescheiden vader als advocaat bijstonden. De moeder diende daarbij een verzoek in bij de rechtbank Rotterdam tot wijziging van de basisschool van 1 van hun kinderen. Onze advocaten voerden als advocaat namens de vader verweer. De rechtbank wees het verzoek van moeder af, dit na een mislukte mediationpoging tussen partijen: de moeder had haar verzoek aan de rechter tot het verlenen van vervangende toestemming onvoldoende met bewijsstukken onderbouwd (zie:uitspraak).

Overweegt u een wijziging van de school van uw kind, of een andere belangrijke wijziging in het leven van het kind, en lukt het niet om hierover afspraken te maken met de andere ouder? Neem dan contact op met Fabrizia de Wit-Facchetti.