Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opzeggen? Let op!

gepubliceerd door: Marieke Hartkoorn geplaatst op 17 oktober 2022 leestijd

Nog altijd geldt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als uitgangspunt in het arbeidsrecht. Op grond van de wet kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, door de werknemer worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Voor werkgever geldt een opzegtermijn afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. In een cao of arbeidsovereenkomst kan van deze hoofdregel afgeweken worden. Maar hoe zit het met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dit in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Dit wordt een tussentijds opzegbeding genoemd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een aanvangs- en einddatum. Vaak wordt de overeenkomst voor een half jaar of een jaar aangegaan. Als in de overeenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, zijn werkgever en werknemer voor de overeengekomen duur aan elkaar verbonden.

Moet de werknemer dan de hele afgesproken duur in dienst blijven?

Ja, dat moet. Als een van de partijen de overeenkomst toch tussentijds beëindigt, kan dit grote gevolgen hebben.

WW-uitkering

Als een werknemer instemt met voortijdige beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat hierin een tussentijds opzegbeding is opgenomen, gaat een eventuele WW-uitkering pas in op de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor kan de werknemer maanden zonder WW-uitkering zitten.

Voorbeeld

Op 1 januari 2022 zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar aangegaan. Partijen spreken in een vaststellingsovereenkomst af om al op 1 oktober 2022 uit elkaar te gaan. Werknemer vraagt een WW-uitkering aan en levert de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst in bij het UWV. Werknemer komt dan pas per 1 januari 2023 in aanmerking voor een WW-uitkering.

 

Schadeplicht bij opzeggen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De partij die opzegt zonder dat een tussentijds opzegbeding is opgenomen is een vergoeding aan de andere partij verschuldigd. De hoogte van die vergoeding is gelijk aan het loon over de tijd dat de arbeidsovereenkomst had behoren voort te duren. De rechter kan die schadevergoeding matigen, maar niet tot minder dan drie bruto maandsalarissen (Art. 7:672 lid 11 en art. 7:677 lid 4 BW).

Voorbeeld

Op 1 januari 2022 zijn partijen een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar aangegaan. Werknemer zegt de overeenkomst op tegen 1 oktober 2022. Werkgever kan dan een vergoeding van drie bruto maandsalarissen van werknemer vorderen, namelijk over de maanden oktober tot en met december 2022, omdat de overeenkomst pas 1 januari 2023 zou eindigen.

Let op!

  • Het is altijd mogelijk om een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) per direct op te zeggen als hiervoor een dringende reden bestaat, het zogenoemde ontslag op staande voet.
  • Als er een geldig proeftijdbeding is opgenomen in de overeenkomst voor bepaalde tijd, kan tijdens de proeftijd uiteraard wel opgezegd worden, ook als er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen.
  • Voor een werkgever geldt dat opzegging alleen mogelijk is met toestemming van de kantonrechter, ook als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen.