Ja, ik wil opnieuw met je trouwen!

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 17 januari 2022 leestijd

 

Na de All You Need Is Love kerstspecial hangt de romantiek en de liefde weer in de lucht. Diezelfde liefde en romantiek maken dat trouwbeloftes tijdens een relatie opnieuw worden uitgesproken en nieuwe huwelijken worden gesloten. Er zijn ook ex-partners die besluiten na een scheiding opnieuw met elkaar te trouwen. Welke juridische gevolgen brengt het opnieuw sluiten van een huwelijk met zich mee?

Door te trouwen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan, ontstaat automatische een wettelijke gemeenschap van goederen. Voor 1 januari 2018 ontstond een algehele gemeenschap van goederen (alle bezittingen en schulden zijn gezamenlijk bezit inclusief erfenissen en schenkingen zonder uitsluitingsclausule). Sinds 1 januari 2018 is dat veranderd en ontstaat bij het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap een beperkte gemeenschap van goederen (niet meer alle bezittingen, schulden, schenkingen en erfenissen zijn gemeenschappelijk).

Opnieuw trouwen

Gaan jullie hertrouwen, dan herleven echter de gevolgen van het eerste huwelijk alsof geen sprake is geweest van een echtscheiding als jullie in de tussentijd niet met een ander getrouwd zijn geweest. (Artikel 1:166 BW). Eenzelfde geldt voor geregistreerde partners (Artikel 1:80f BW). Het oude huwelijksregime wordt als het ware gerepareerd en daar hoeven jullie niks voor te doen.

Die reparatie kan ongewenste gevolgen met zich meebrengen als jullie die keuze niet bewust hebben gemaakt. Hertrouwen jullie bijvoorbeeld na 1 januari 2018 maar is het eerste huwelijk aangegaan voor 1 januari 2018, dan geldt het huwelijksgoederenregime dat gold voor 1 januari 2018. Zijn ervoor of tijdens het eerste huwelijk huwelijkse voorwaarden overeengekomen, dan herleven die voorwaarden.

Willen jullie dat niet, dan zullen jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden moeten laten opstellen. Laat je goed voorlichten over jullie mogelijk mogelijkheden en neem contact op met de familierechtspecialisten van  Bolder Advocaten.

Contact