Oplevering van een huurwoning

gepubliceerd door: Roderick Rischen geplaatst op 7 oktober 2014 leestijd

Kan een verhuurder bij de oplevering van een woning de huurder verplichten de woning in oude staat te terug te brengen? Kan een verhuurder bijvoorbeeld eisen dat bij het einde van de huurovereenkomst een vloerbedekking wordt verwijderd?

De huurder is bij het einde van de huurovereenkomst verplicht de woning in dezelfde staat aan de verhuurder op te leveren, waarin deze bij het begin van de huurovereenkomst was (met uitzondering van geoorloofde veranderingen of hetgeen door ouderdom teniet is gegaan of door ouderdom is beschadigd).

In het geval bij aanvang van de huurovereenkomst een beschrijving van de woning is gemaakt, dan moet de woning worden opgeleverd conform die beschrijving. Als uit de beschrijving van de woning bijvoorbeeld blijkt dat een houten vloer aanwezig is en bij de oplevering blijkt dat een vloerbedekking op de grond ligt, dan kan de verhuurder eisen dat de huurder de woning met houten vloer oplevert en dus dat de huurder de vloerbedekking verwijdert (tenzij de vloerbedekking met toestemming van de verhuurder is gelegd). Als de huurder geen gehoor geeft aan dat verzoek, kan de verhuurder de kosten om de vloer in oude staat te herstellen op de huurder verhalen.

Is bij aanvang van de huurovereenkomst geen beschrijving gemaakt, dan wordt verondersteld dat de woning is ontvangen in de staat zoals deze bij het einde van de huurovereenkomst is. De verhuurder zal in dat geval moeten bewijzen dat de woning bij aanvang van de huurovereenkomst in een andere staat was. Als de verhuurder niet kan bewijzen, dat bij het begin van de huurovereenkomst de woning bijvoorbeeld een houten vloer in plaats van een vloerbedekking had, dan kan de verhuurder niet van de huurder verlangen, dat de vloerbedekking wordt verwijderd.

Heeft u vragen over het opleveren van een huurwoning, dan kunt u contact met ons opnemen.