Onrechtmatige concurrentie

gepubliceerd door: Bernard Bongaards geplaatst op 15 maart 2016 leestijd

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bleek maar weer eens hoe moeilijk het is voor een ondernemer om te voorkomen dat een ex-werknemer (onrechtmatig) concurreert, wanneer er geen concurrentiebeding is overeengekomen.

Een medewerker van een transportbedrijf had tijdens zijn dienstverband een eigen concurrerende onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hij had dit niet gemeld aan zijn werkgever en in ieder geval was komen vast te staan dat hij éénmalig een transport voor een klant van zijn werkgever had verzorgd via zijn eigen onderneming. Verder zou werknemer bedrijfsgevoelige informatie op een usb-stick hebben gezet, maar dit kwam onvoldoende vast te staan. Werknemer werd op staande voet ontslagen.

Vervolgens probeerde de werkgever via een kort geding de ex-werknemer te verbieden een jaar lang concurrerende activiteiten in de transportsector uit te oefenen. Helaas voor de werkgever oordeelde zowel de rechter in eerste aanleg als ook het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in hoger beroep dat – ook al waren er duidelijk onrechtmatige handelingen tijdens het dienstverband – dit niet voldoende was om zo’n verbod te krijgen. Volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch was er niet voldoende gegronde vrees dat de ex-werknemer met zijn eigen transportbedrijf schade zou gaan toebrengen aan werkgever.

In deze zaak bleek allereerst hoe lastig het is om het bewijs rond te krijgen voor onrechtmatige concurrentie. Dat is eenvoudiger wanneer er een concurrentiebeding is overeengekomen. Maar met de introductie van de Wet Werk en Zekerheid is dat bij medewerkers met een bepaalde tijd contract veel lastiger geworden en in de praktijk blijkt dat er ook nog veel onbepaalde tijd contracten zonder concurrentiebeding worden gesloten. Verder toont deze zaak aan dat het voor de werkgever nagenoeg onmogelijk is om via juridische procedures al op voorhand een verbod te krijgen. Zolang de ex-werknemer niet concreet onrechtmatig concurreert (en dus feitelijk opdrachten van klanten “wegkaapt” bij werkgever) is een verbod via de rechter moeilijk te realiseren. De rechter helpt pas als het kalf aan het verdrinken is…..

Wilt u advies over (onrechtmatige) concurrentie, aarzel niet om contact met ons op te nemen.