Onbedoeld ontslag op staande voet?

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 3 november 2022 leestijd

Vorige maand kwam de Voorzieningenrechter in Overijssel tot het oordeel dat een werkgever per ongeluk haar werknemer op staande voet had ontslagen. Deze bijzondere vorm van ontslag is de meest verstrekkende manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en daarom is het bijzonder te noemen dat dit ontslag onbedoeld is gegeven.

Wat was hier aan de hand, hoe is het zover gekomen en welke les kunnen we leren van deze uitspraak?

De feiten

Werknemer werkte als verkoopadviseur buitendienst bij We are NUTS op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De arbeidsovereenkomst was een oproepovereenkomst met een tussentijds opzegbeding.

Op enig moment beëindigt de opdrachtgever We are NUTS het project waarop de werknemer actief was. We are NUTS laat de werknemer weten geen werk meer voor haar te hebben. Hierop volgt een uitwisseling via WhatsApp:

Werknemer: “Als ik goed begrepen heb bent ik ontslagen. Ik wil dit wel zwart op wit hebben staan.”

We are NUTS: “Werknemer. Inderdaad je bent ontslagen. Ik zal ervoor zorgen dat je maandag of dinsdag een brief ontvant.”

In de brief die later volgt, vermeldt We are NUTS dat de werknemer niet meer zal worden opgeroepen en niet meer beschikbaar hoeft te zijn voor werkzaamheden.

Het conflict

De werknemer is een procedure gestart omdat zij meende onterecht op staande voet te zijn ontslagen door We are NUTS en de werknemer vordert een aantal vergoedingen. We are NUTS stelt dat er geen ontslag op staande voet is geweest, maar dat zij slechts van plan was om de werknemer niet meer op te roepen.

Onbedoeld ontslag op staande voet?

Ondanks dat tijdens de zitting is gebleken dat We are NUTS geen intentie had om een ontslag op staande voet te geven, moest de rechter concluderen dat het WhatsApp-bericht van We are NUTS niet anders begrepen kon worden dan een ontslag per dezelfde dag. Dat na afloop een brief is gestuurd met een andere uitleg, maakt dit niet anders.

Hoewel een tussentijds opzegbeding was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, had We are NUTS een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Nu dit niet is gedaan, is het ontslag niet rechtsgeldig gegeven.

De werknemer kan aanspraak maken op loon en een vergoeding voor een onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst.

De conclusie

Uit elk WhatsAppbericht in deze uitspraak valt een les te leren voor in de praktijk. Vooropgesteld blijkt weer dat de werknemer er goed aan doet om te vragen om zaken “zwart-op-wit” te bevestigen om zo meer inzichtelijk te krijgen wat heeft plaatsgevonden of wat er gaat gebeuren. Als de werknemer dit niet had verzocht, zou zij bij vrijwel kansloos geweest zijn in deze procedure.

De les voor de werkgever is dat taal en in het bijzonder de formulering ertoe doet. Door aan de werknemer (schriftelijk) te bevestigen dat inderdaad sprake was van een ontslag terwijl dit juridisch gezien niet het geval was, heeft We are NUTS een bijzondere situatie gecreëerd waarin onbedoeld een ontslag op staande voet is gegeven.

Gelukkig voor We are NUTS waren de gevolgen beperkt omdat dit een kortgedingprocedure betrof en daarom maar een beperkt oordeel werd geveld door de rechter. Geheel buiten beschouwing is gebleven dat een onterecht ontslag op staande voet in veel gevallen kan leiden tot een billijke vergoeding voor de werknemer.

Heeft u vragen over ontslagzaken of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen en wenst u onbedoelde gevolgen te voorkomen? Neem dan contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact