Nalatenschap bij overlijden nihil? Doe onderzoek naar gedane schenkingen!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 3 mei 2016 leestijd

Het gebeurt vaak: bij het overlijden van de langstlevende ouder blijkt er bijna niets meer over te zijn van het vermogen van de ouders. Dit terwijl de kinderen dachten, dat hun ouders gedurende hun leven spaargeld hadden. Waar is bijvoorbeeld de verkoopopbrengst van het ouderlijk huis gebleven? Het is een vraag die mij als advocaat vaak gesteld wordt. Een vraag die vaak wordt gesteld door het kind dat gedurende de laatste jaren geen contact heeft gehad met één van de of beide ouders en het vermoeden heeft, dat de desbetreffende verkoopopbrengst naar andere familie is weggevloeid. En dan begint de zoektocht naar het verdwenen geld.

Veel mensen hebben het idee, dat het weggeven van hun eigen geld ervoor zorgt, dat hun (onterfde) erfgenamen achter het net vissen. Niets is echter minder waar.

Ook al is de erfenis nihil, erfgenamen en zelfs de onterfde kinderen hebben de mogelijkheid om inzage te verlangen in de financiële gegevens van de overledene tot jaren terug. Op die manier kan achterhaald worden of er door de overledene gedurende zijn of haar leven schenkingen zijn gedaan. Schenkingen kunnen namelijk relevant zijn om de hoogte van de zogeheten legitieme portie te berekenen. De weggeschonken bedragen worden bij de erfenis opgeteld, zodat deze erfenis mogelijk niet langer nihil bedraagt. De legitieme portie is dus eenvoudig gezegd, een bedrag waar je als erfgenaam of onterfd kind toch nog recht op hebt. Zo kan het zijn, dat degene die de schenkingen heeft ontvangen, geld aan een onterfd kind terug dient te betalen.

Wees er wel op tijd bij: het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt vijf jaar na het overlijden van de erflater.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Fabrizia de Wit-Facchetti.