Minimumloon: arbeidsduur en overuren

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 21 juni 2021 leestijd

Sinds 1968 geldt in Nederland een minimumloon. Gelukkig is het bedrag van 100 gulden per week meegegroeid naar het heden en vanaf 1 juli 2021 zal het minimum van € 1.701,- bruto per maand gelden. Om dit minimum te beschermen zijn een aantal waarborgen wettelijk vastgelegd in de Wet Minimumloon en Vakantiebijslag (WML). Om de werknemer te beschermen tegen onderbetaling, is het minimumloon strikt geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsuur en overuren

Arbeidsduur bij minimumloon

De WML gaat in beginsel uit van een werkweek met een normale arbeidsduur. Hiermee wordt bedoeld het fulltime dienstverband. Dit kan per sector verschillen, maar de meeste fulltime werkweken bestaan uit 36 tot 40 uren. De WML hanteert ook dit maximum van 40 uur per week.

Bij een parttime dienstverband, moet een evenredig deel van het minimumloon worden betaald. Als je een normale arbeidsduur hanteert van meer dan 40 uur moet het (minimum)loon evenredig worden verhoogd.

Minimumloon en overuren

Vaak zijn de overuren van een werknemer alleen overuren als op verzoek van de werkgever deze uren worden gewerkt. Om de toepassing van het wettelijke minimum te waarborgen wordt voor het minimumloon gekeken naar de feitelijk gewerkte uren in vergelijking met de overeengekomen arbeidsduur.

Als de werkgever per maand een vast salaris betaalt en de werknemer feitelijk meer werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, dan daalt effectief het uurloon van de werknemer. Het is niet toegestaan dat hierdoor het uurloon van de werknemer onder het wettelijke minimum zakt.  Het gebruik van een jaarurensysteem en een piekbelasting kan voorkomen dat onderbetaald wordt.

De feitelijke gewerkte extra uren moeten worden uitbetaald tegen het toepasselijke minimumloon of de werkgever kan schriftelijke afspraken met de werknemer maken om tot een tijd-voor-tijd-regeling te komen.

Conclusie

Het minimumloon biedt de noodzakelijke bescherming tegen onderbetaling. Belangrijk voor werkgevers is om in de gaten te houden dat er voldoende rekening is gehouden met deze beschermingsmechanismes voor het minimumloon.

Heldere afspraken en een goede urenregistratie of een tijd-voor-tijd-regeling kunnen de nodige zorgen voorkomen. Wenst u een controle van uw verloning en arbeidsovereenkomsten om problemen voor te zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten.

Contact