Man in echtscheiding loopt postcodekanjer van 2,1 miljoen euro mis!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 25 januari 2016 leestijd

Na 30 jaar huwelijk beslist het gehuwde stel te scheiden en nog voordat de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken, wint de vrouw de postcodekanjer van bijna 2,1 miljoen euro. Een lot dat de vrouw met haar eigen geld heeft gekocht en, ondanks dat de man en de vrouw al enige jaren niet meer samenwoonden, wilde de man toch aanspraak maken op de helft van het enorme bedrag. Hij sloeg de plank mis!

Wanneer partners in gemeenschap van goederen zijn gehuwd en zij besluiten te scheiden, moeten alle goederen van de partners bij helfte worden verdeeld, bijvoorbeeld de woning, auto’s, het saldo op een bankrekening. In een echtscheidingsprocedure wordt aansluiting gezocht bij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank voor de vaststelling van de omvang van de gemeenschap van goederen. Wanneer na deze datum een goed het eigendom wordt van een van de partners of een van hen een schuld maakt, valt deze niet in de gemeenschap en zal deze niet meer bij helfte worden verdeeld.

Ook in dit geval was hiervan sprake. In oktober 2014 was het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank Amsterdam ingediend. Deze datum is als peildatum gebruikt voor de vaststelling van de omvang van de gemeenschap van goederen. Nu de vrouw het lot na deze datum had betaald en zij na deze datum (januari 2015) de postcodekanjer heeft gewonnen, viel de postcodekanjer niet in de gemeenschap en hoefde zij het enorme bedrag niet te delen met haar ex-partner, aldus de rechtbank Amsterdam. Er waren volgens de rechtbank ook geen andere omstandigheden die het redelijk maakte dat de man aanspraak zou kunnen maken op de helft van het bedrag.

Hebt u vragen of wenst u informatie over een echtscheidingsprocedure en de gevolgen voor de gemeenschap van goederen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.