Loon in het arbeidsrecht

gepubliceerd door: Sebastian van den Brink geplaatst op 26 april 2021 leestijd

Welk loon wordt betaald? Welke looncomponenten tellen mee? Soms is het duidelijk, maar de antwoorden liggen niet altijd voor de hand. Werkgevers, of hun HR- of payrollafdeling, zullen vaak scherp houden welke soorten loon worden onderscheiden in het arbeidsrecht. Het kan bepalend zijn over welk soort loon wordt gesproken. Dit artikel is de eerste in een reeks over het loonbegrip in het arbeidsrecht.

Loon bij een arbeidsovereenkomst

Eén van de vereisten voor een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer loon ontvangt. Het is daarom van essentieel belang om scherp zicht te houden wanneer er loon wordt betaald waarmee een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Vooral als er sprake is van vrijwilligers, ZZP’ers of managementovereenkomsten, is het onwenselijk om onverwacht geconfronteerd te worden met een arbeidsovereenkomst (en alle gevolgen van dien).

Dit loonbegrip is in het arbeidsrecht essentieel om te bepalen of er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen (ook wel bekend als de kwalificatievraag).

Wel loon?

In de rechtspraak is uitgemaakt dat onder loon wordt verstaan de vergoeding van de werkgever aan de werknemer, die op grond van de arbeidsovereenkomst verschuldigd is in ruil voor de bedongen arbeid. Deze vergoeding is niet beperkt tot een geldbedrag, maar kan ook zien op maaltijden en woning. De vorm en naam van deze vergoeding zijn niet doorslaggevend. Het gaat er om dat de werkgever iets aan de werknemer geeft in ruil voor de overeengekomen werkzaamheden van de werknemer.

Geen loon?

Wat valt er in ieder geval niet onder dit loonbegrip? Eenmalige bonussen of gratificaties vallen buiten het loonbegrip. Deze betalingen zijn onverplicht en dus niet in “ruil” voor de bedongen arbeid. Onkostenvergoedingen die strekken tot het dekken van de gemaakte kosten door de werknemer of vrijwilliger zoals reiskosten vallen ook niet onder het loon. Als deze onkostenvergoeding hoger is dan de reële kosten kan dit bovenmatige deel wel als loon worden aangemerkt.

Een andere bijzondere component binnen het loonbegrip is de fooi die werknemers ontvangen van klanten. Dit is met name relevant binnen de horecasector, maar fooien worden in meer sectoren gegeven door goedaardige klanten. Dit is dan ook meteen de essentie van een fooi. Deze worden door klanten aan de werknemers gegeven en niet door de werkgever zelf. Hierdoor kan er geen sprake zijn van loon.

Conclusie

Loon of geen loon. Wanneer er elke maand betalingen worden gedaan kan het de moeite waard zijn om de situatie tegen het licht te houden. Want niets zo vervelend als ongewenste gevolgen van goede bedoelingen die te voorkomen waren.

Heeft u verdere vragen over verloning van uw werknemers of uw eigen loon? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialisten als u vragen heeft over loon in het arbeidsrecht.

Contact