Just the three of us

gepubliceerd door: Elise van Nimwegen geplaatst op 17 maart 2023 leestijd

Heel social media was in rep en roer toen een bekend influencer koppel[1] aankondigde een derde partner in het spel te hebben. Dit leidde tot veel vragen in de samenleving, immers is er nu sprake van een driehoeksverhouding en welke gevolgen heeft een dergelijke relatievorm voor de juridische zaken die geregeld moeten worden? Stel dat zij met zijn drieën willen gaan samenwonen, zijn de consequenties dan wel juridisch vast te leggen? En welke gevolgen heeft een beëindiging van een driehoeksverhouding voor allen?

Wat is polygamie?

Polygamie is een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen drie of meer personen.

Uit de Nederlandse wet volgt dat een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht. Nederland kent, gebaseerd op geloofsovertuigingen, het monogame huwelijk als traditionele leefvorm. Die leefvorm heeft gezorgd voor een polygamieverbod in de Nederlandse wet. Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één ander persoon door het huwelijk verbonden zijn. Dit verbod geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. Personen in een driehoeksverhouding kunnen daarom niet allemaal met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Wat is wel mogelijk?

Zij kunnen samen wel een poly-(liefdes)relatie hebben en met elkaar samenwonen. Het is voor meervoudige relaties mogelijk om een samenlevingscontract te sluiten. Een polygame samenlevingsvorm kan zelfs juridisch worden vastgelegd in combinatie met een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee personen in die meerrelatie.

Een samenlevingscontract kan worden opgesteld bij een advocaat of notaris. Voor een polyrelatie is (nog) niets wettelijk vastgelegd. Het komt daarbij aan op afspraken die onderling zijn gemaakt en de vraag of en hoe die afspraken zijn vastgelegd. Goede vastlegging is daarom van belang.

Wat is van belang?

Personen in een meerrelatie zullen in de praktijk problemen kunnen ondervinden. Het Nederlands recht is immers ingericht op een meer traditionele relatievorm tussen twee personen. Zo kan je maar één fiscaal partner hebben in Nederland en heeft het sluiten van een samenlevingscontract met zijn drieën dus ook gevolgen voor de erf- en schenkbelasting. Als je een samenlevingscontract aangaat met meerdere partners is het belangrijk om goed juridisch geïnformeerd te worden.

Meer vragen omtrent het aangaan of beëindigen van een driehoeksverhouding en de juridische en fiscale gevolgen hiervan? Neem dan gerust contact met onze specialisten op!

[1] https://www.famme.nl/polyamoureuze-relatie/