Heeft een nieuwe relatie invloed op de partneralimentatie?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 6 februari 2023 leestijd

Als je bent gescheiden of jouw geregistreerd partnerschap is ontbonden, dan heb je in beginsel het recht om alimentatie te ontvangen of de plicht om alimentatie te betalen. Een alimentatierecht of -plicht bestaat niet voor onbepaalde duur. Het aangaan van een nieuwe relatie kan van invloed zijn op de partneralimentatie. Wanneer vervalt het recht op partneralimentatie?

Invloed van nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap op partneralimentatie

Uit de wet volgt dat een verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Ontvang je alimentatie en trouw je of ga je een geregistreerd partnerschap aan, dan vervalt het recht op partneralimentatie. De nieuwe partner wordt dan onderhoudsplichtig en dat heeft invloed op de partneralimentatie.

Als de nieuwe partner onderhoudsplichtig wordt, dan zal de alimentatiegerechtigde de ex-partner moeten informeren. De alimentatieplichtige heeft het recht om geïnformeerd te worden over de gewijzigde situatie. Door tijdig informatie uit te wisselen, wordt voorkomen dat alimentatie moet worden terugbetaald. Daarnaast kan het achterhouden van informatie gevolgen hebben. Als de ene partij gedwongen werd tot het starten van de procedure omdat de andere partij niet volledig en naar waarheid de feiten deelt of tijdens de procedure niet naar waarheid verklaart, kan dit leiden tot een proceskostenveroordeling.

Samenwonen na echtscheiding of ontbinding partnerschap

Uit de wet volgt ook dat een verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander alsof zij gehuwd of geregistreerd partners zijn. Wanneer hiervan sprake is, is situatie afhankelijk. Gelukkig hebben rechters criteria geformuleerd die kunnen helpen bij het bepalen of sprake is van een samenwoning alsof. Tussen de partner van en de alimentatiegerechtigde moet sprake zijn van (1) een affectieve relatie, die (2) van duurzame aard is, (3) waarbij zij elkaar wederzijdse verzorgen, (4) zij samenwonen en (5) waarbij zij een gemeenschappelijke huishouding voeren.

De hiervoor genoemde 5 punten geven meer duidelijkheid maar laten nog steeds ruimte voor discussie. Dat is ook terug te vinden in rechtspraak. Alle feiten en omstandigheden spelen een rol bij de rechtelijke toetsing en de beslissing op de vraag of recht bestaat op partneralimentatie en of de plicht tot het betalen van alimentatie eindigt. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen kunnen een rol spelen. Vandaag de dag is het bijvoorbeeld gebruikelijker om een relatie te hebben en niet iedere dag en nacht met elkaar door te brengen. Daarnaast heerst de maatschappelijk gedachte dat eenieder in zijn/haar eigen levensonderhoud moet voorzien, waardoor het gebruikelijker is om niet alle financiële middelen met elkaar te delen.

Hoe oordeelt de rechter?

Aan de eerste twee vereisten wordt voldaan als sprake is van een liefdesrelatie, een emotionele band tussen twee personen (1), die enige tijd voortduurt (2). Had de relatie bij aanvang een tijdelijk karakter (bijvoorbeeld onenightstand), dan kan niet gesproken worden van een duurzame relatie. Duurt de relatie langer dan een jaar, dan is de duurzaamheid aannemelijk. De uitdaging ligt bij de laatste drie vereisten vanwege de verschillende verweren die gevoerd kunnen worden.

De rechters zijn zeer terughoudend bij het aannemen van een samenwoning als de alimentatiegerechtigde en de nieuwe partner niet op hetzelfde adres staan ingeschreven en ook niet op hetzelfde adres verblijven. Staan de alimentatiegerechtigde en de partner niet op hetzelfde adres ingeschreven, maar zijn zij wel heel veel bij elkaar, dan zal meer aandacht besteed worden aan het 3e en 5e vereiste.

Van een wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding is onder meer sprake als de samenwonenden bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding of op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Het enkel gebruik maken van elkaars voorzieningen in elkaars woningen is onvoldoende. Worden kosten (o.a. gebruikerslasten zoals elektra en water) over en weer voldaan, dan is het lastiger om aan te voeren dat geen sprake is van verzorging over en weer. Wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding wordt sneller aangenomen als kosten voor de ander worden voldaan, zoals boodschappen, vakanties en abonnementen. Ook niet financiële factoren kunnen van invloed zijn, zoals het samendoen van de boodschappen, het koken voor de ander of het zorgen voor een kind van de ander.

Conclusie

Het aangaan van een nieuwe relatie na de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap leidt niet automatisch tot de conclusie dat een recht op partneralimentatie vervalt. Treed de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk of wordt een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan vervalt het recht op partneralimentatie van de ex-partner definitief tenzij de alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige anders hebben afgesproken. Welke invloed de samenwoning heeft op het recht op alimentatie hangt af de vormgeving van de relatie van de alimentatiegerechtigde en de nieuwe partner.

Weten wat jouw rechten en plichten zijn? Neem contact met onze familierecht specialisten op.

Contact