Informatie achterhouden in een procedure? Beter niet!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 14 oktober 2014 leestijd

Kan het achterhouden van informatie tijdens een procedure verstrekkende gevolgen hebben? Op grond van artikel 21 Rv zijn partijen namelijk verplicht een rechter de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid mede te delen. Hoe groot die gevolgen kunnen zijn als je dat niet doet, bleek in een recente alimentatieprocedure bij het Hof Den Bosch.

Een man en vrouw zijn in 2001 gescheiden. Na de echtscheiding is door de rechter bepaald dat de man partneralimentatie aan de vrouw moet betalen. In 2011 vraagt de man aan de rechtbank om te bepalen dat het door hem te betalen bedrag aan alimentatie op nihil wordt gesteld en dat de vrouw de door haar reeds ontvangen alimentatie moet terugbetalen. De man heeft namelijk het vermoeden dat de vrouw werkt en dus geen behoefte meer heeft aan alimentatie, bovendien heeft de man niet meer voldoende draagkracht om het bedrag van € 3.558,58 aan partneralimentatie per maand te voldoen.

Pas nadat de man een detectivebureau heeft ingeschakeld, blijkt inderdaad dat de vrouw al jaren werkt in Duitsland. Het Hof besluit uiteindelijk in hoger beroep dat de man vanaf 2011 geen alimentatie meer hoeft te betalen en dat de vrouw de vanaf 2011 € 62.567,20 aan alimentatie moet terugbetalen aan de man. Daarnaast moet de vrouw de kosten van het detectivebureau betalen en de proceskosten van de man.

Had zij wel de rechter wel juist geïnformeerd over haar inkomen dan was waarschijnlijk duidelijk geworden dat zij sinds 2011 geen of minder alimentatie had moeten ontvangen, maar dan was zij in elk geval niet veroordeeld tot betaling van de kosten van het detectivebureau en de proceskosten van de man.

Heeft u vragen over alimentatie of heeft u ook het vermoeden dat in uw geval bij het bepalen van de alimentatiebedragen niet met de juiste gegevens rekening is gehouden, dan kunt met ons contact opnemen.