Het huwelijk 2.0?

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 28 april 2016 leestijd

Op 19 april 2016 werd door de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen bij huwelijken behandeld en is, met een ruime Kamermeerderheid, ingestemd met dit voorstel. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer zich in het wetsvoorstel kan vinden en dat al per 1 januari 2017 de wet zal worden gewijzigd. Wat betekent dit nu?

Wat houdt het nieuwe trouwen in? Er zullen met de komst van deze wet een aantal zaken aanzienlijk wijzigen. Wijzigingen die overigens enkel gelden voor personen die na de inwerkingtreding van de wet zullen trouwen (of een geregistreerd partnerschap zullen aangaan). Het gaat in elk geval om de navolgende wijzigingen:

  • Nu trouwt men (als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld) in gemeenschap van goederen: alles wordt door het huwelijk van de echtgenoten samen. De nieuwe wet zal dit beperken. Alles wat voor het huwelijk van 1 van partners is, zal eigendom van die partner blijven: dit wordt niet meer gezamenlijk door het aangaan van het huwelijk. Hetzelfde geldt voor schulden, een voorhuwelijkse studieschuld blijft bijvoorbeeld van de desbetreffende echtgenoot.
  • Bij schenkingen en erfenissen moet nu worden vastgelegd dat deze aan slechts 1 van de partners zal toekomen. Straks is dit precies andersom: pas als de erflater of schenker wil dat het geld aan de beide echtgenoten toekomt, moet dit worden vastgelegd.
  • Door de wijzigingen zal er meer privévermogen blijven bestaan. Vaak leidt privévermogen, ook anno 2016, bij een echtscheiding tot veel discussie. Immers, is het gezamenlijk dan moeten de 2 ex-partners het delen. Ook na de wetwijziging zal het, net als nu, zo zijn dat enkel als je niet kunt aantonen dat het privévermogen is, het gezamenlijk vermogen wordt.
  • De schuldeiser van 1 van de echtgenoten kan bovendien zijn schuld enkel gaan verhalen op het privé vermogen van die echtgenoot of op slechts de helft van het gemeenschappelijke vermogen. Ontvangt hij meer dan de helft, dan dient dit direct te worden terugbetaald aan de andere echtgenoot.

Het nieuwe trouwen brengt voor- en nadelen met zich mee. Voordeel is dat het wetsvoorstel beter aansluit bij de huidige maatschappij. Een nadeel is echter dat door de echtgenoten veel beter zal moeten worden bijgehouden wat van wie is.

Wilt u meer informatie over het wetsvoorstel en wat dat voor u betekent? Neem dan contact op met neem dan contact op met één van onze specialisten.