Heeft mediation zin?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 25 oktober 2021 leestijd

Ja, mediation heeft zin! Dat is een duidelijk antwoord, maar ik zal het nog kort toelichten.

Deelnemers aan een mediationtraject starten met een verwachting. Ze willen iets bereiken met het traject. Wat iemand wil bereiken, verschilt per persoon. Daarmee verschillen ook de beweegredenen voor deelname aan mediation. Als je niet weet wat je beweegt, hoe weet je dan waar je naar toe wilt?  Een mediation die zonder overeenkomst eindigt, levert alsnog waardevolle informatie op over de beweegredenen van de deelnemers.

Van standpunten naar belangen en mogelijke oplossing

In een mediationtraject worden standpunten uitgewisseld. Vaak zijn die standpunten al uitgewisseld voordat de mediation start, maar die uitwisseling heeft niet geleid tot een oplossing. Er is dus een andere invalshoek nodig. De mediator helpt de deelnemers hun behoeften en belangen aan elkaar kenbaar te maken. Waar gaat het om? Wat is belangrijk en waarom? Zodra de behoeften en belangen duidelijk worden, is te zien dat er ergens een overlap is.

Er is altijd een gemeenschappelijk belang (overlappend aspect, bijvoorbeeld veilig opvoeden van een kind) of eenzelfde behoefte (de behoefte is hetzelfde, maar de behoeften lopen parallel aan elkaar en kennen geen overlap, bijvoorbeeld financiële zekerheid na een relatiebreuk). Zodra daarover meer duidelijkheid bestaat, kunnen mogelijke oplossingen besproken worden. Vinden partijen een oplossing waar zij allebei achterstaan, dan kan de uitkomst worden vastgelegd in een overeenkomst.

Mediation zonder resultaat

Soms ontbreekt het (tijdelijk) aan mogelijkheden om een oplossing te vinden waar de deelnemers allemaal achter kunnen staan. Ook als een mediation om welke reden dan ook niet slaagt, zal voor de deelnemers meer inzichtelijk worden wat henzelf en de ander beweegt.

Zodra de mist is opgetrokken, wordt de weg zichtbaar en heb je zelf meer regie over het pad dat je kiest. Mediation heeft dus zin, ook als het resultaat nog even op zich laat wachten.

Meer weten hoe over hoe wij mediaten? Neem dan contact op met Rebecca Weisz-Hertsworm en Fabrizia de Wit-Facchetti.

Contact