De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

gepubliceerd door: Bernard Bongaards geplaatst op 29 maart 2019 leestijd

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst blijft een riskante aangelegenheid. Het gaat dan om een afspraak, waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst eindigt (van rechtswege) wanneer een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Een studie wordt niet met succes afgerond, een Verklaring omtrent gedrag wordt niet (meer) verstrekt etc.

In een recente uitspraak van een kantonrechter in Alkmaar ging het om de volgende situatie. Een beveiligingsbedrijf wilde in 2013 na drie bepaalde tijd contracten nogmaals verlengen, maar dit moest dan voor onbepaalde tijd. Daarom besloot het bedrijf een contractverlenging aan te gaan waarin stond opgenomen dat de arbeidsovereenkomst werd aangegaan “voor de duur van dienstverlening tussen het beveiligingsbedrijf en een specifieke klant”. In oktober 2018 stuurde het beveiligingsbedrijf de medewerker een brief waarin werd aangegeven, dat de dienstverlening aan de desbetreffende klant was beëindigd en dat daarmee ook de arbeidsovereenkomst was geëindigd. Een ontslag gebaseerd op de ontbindende voorwaarde.

De medewerker legde zich hier niet bij neer en startte een juridische procedure. De kantonrechter oordeelde dat deze ontbindende voorwaarde in strijd is met het gesloten ontslagstelsel in Nederland. De voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de klant niet langer gebruik wil maken van de diensten van het beveiligingsbedrijf is niet ‘objectief bepaalbaar’ volgens de kantonrechter.

Op zich te begrijpen, want het is niet ondenkbaar dat het beveiligingsbedrijf invloed kan uitoefenen op het besluit van een klant om te beëindigen. Daarmee kan de werkgever in feite verzorgen dat de ontbindende voorwaarde zich voordoet. Tegelijkertijd zijn er ook uitspraken van de Hoge Raad waarin in vergelijkbare situaties het wel werd toegestaan een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde. Bijvoorbeeld een uitspraak uit 2002 waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een directielid van een Centrale Bank wel in stand bleef, omdat de gouverneur van de Nederlandse Antillen (een derde partij in dat geval) hiertoe had besloten.

Maakt u ook gebruik van ontbindende voorwaarden in uw arbeidsovereenkomst, of heeft u een ontbindende voorwaarde in uw eigen arbeidsovereenkomst, schroom niet contact met ons op te nemen om te houdbaarheid in beeld te krijgen.