De bedenktermijn bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst

gepubliceerd door: Bernard Bongaards geplaatst op 29 december 2016 leestijd

Met de introductie van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) is ook de bedenktermijn in ons arbeidsrecht geïntroduceerd. Als de werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten, heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen twee of drie weken zich te bedenken en de beëindigingsovereenkomst alsnog te ontbinden. De termijn van twee weken geldt wanneer in de beëindigingsovereenkomst expliciet is verwezen naar de bedenktermijn, de termijn van drie weken geldt als dit niet het geval is. Deze bedenktermijn geldt overigens alleen wanneer werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten. De bedenktermijn geldt niet wanneer de werknemer opzegt.

In de zeer beperkte rechtspraak die er tot op dit moment is, is nog geen eenduidige lijn te vinden over wanneer nu precies de bedenktermijn begint te lopen. De ene rechter oordeelt dat deze pas begint te lopen zodra de werknemer ook daadwerkelijk de beëindigings-overeenkomst heeft ondertekend. Aangezien er soms tussen het moment van overeenstemming over een beëindigingsovereenkomst en het daadwerkelijke tekenen nog wat tijd gelegen is, is dit uiteraard wel van belang. De andere leer is dat het van belang is wanneer er schriftelijke overeenstemming is bereikt en dit kan ook al het geval zijn wanneer uit de correspondentie blijkt dat de werknemer (eventueel via zijn advocaat) duidelijk heeft ingestemd met de beëindigingsovereenkomst.

Verder is het van belang te weten dat de bedenktermijn niet van toepassing is op de bestuurder van een rechtspersoon. Kortom: de statutair directeur kan geen gebruik maken van de bedenktermijn. Daarnaast kan een werknemer die gebruik heeft gemaakt van de bedenktermijn deze niet binnen zes maanden tijd nogmaals benutten. Deze laatste bepaling is bedoeld om misbruik te voorkomen.

Het advies blijft om – zeker nu er nog geen eenduidige lijn in de jurisprudentie is – de werknemer ook daadwerkelijk zo snel mogelijk de overeengekomen beëindigingsovereenkomst te laten ondertekenen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.