Contractpartij en procespartij

gepubliceerd door: Roderick Rischen geplaatst op 1 april 2016 leestijd

Het komt nogal eens voor, dat procedures worden gevoerd op naam van een andere rechtspersoon dan degene met wie een overeenkomst is gesloten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben.

Indien de wederpartij in een procedure niet wordt benadeeld of niet in zijn verdediging wordt geschaad, kan rectificatie tijdens maar zelfs ook na een procedure worden gevraagd aan de rechtbank. Voorwaarde is wel, dat sprake is van een vergissing en dat de wederpartij heeft begrepen of heeft moeten begrijpen wie de eigenlijke procespartij had moeten zijn.

In een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015 was niet duidelijk wie de aanvankelijk eisende partij was. De wederpartij had dat ook niet gemakkelijk kunnen weten.

De eisende partij had een soortgelijke naam als een andere vennootschap. De vordering van de eiser werd toegewezen, maar toen hij het vonnis ten uitvoer wilde laten leggen, bleek dat de eisende partij een niet bestaande vennootschap was. De vennootschap met de soortgelijke naam was inmiddels failliet.

De curator meende, dat duidelijk moest zijn geweest aan de gedaagde, dat de vennootschap met de soortgelijke naam de eigenlijke contractpartij was geweest.

Het Hof deelt de mening van de curator niet. Er was sprake van naamsvermeldingen van diverse vennootschappen en diverse onjuiste vermeldingen van KvK-nummers. Hier deed zich volgens het Hof niet de situatie voor, dat gedaagde redelijkerwijs moest begrijpen dat met de eisende partij eigenlijk de andere vennootschap was bedoeld.

Kortom, wees er steeds van bewust met wie u een overeenkomst aangaat!

Indien u meer wilt weten over dit vraagstuk, aarzel niet om contact met ons op te nemen.